Författningssamling och styrande dokument

Här finns alla styrdokument som är producerade och politiskt antagna av Oskarshamns kommun samlade. De är uppdelade utifrån regleringsområde och ligger i bokstavsordning.

Gällande och bindande bestämmelser

Dessa bestämmelser är gällande och bindande föreskrifter för alla människor som bor eller vistas i kommunen:

1. Kommunala taxor och avgifter

2. Styrning politisk organisation

3. Lokala föreskrifter och bestämmelser

Övriga styrdokument

Här finns andra typer av styrdokument för kommunen. Det innefattar olika styr-dokument för kommunala bolag och stiftelser, exempelvis bolagsordningar, ägardirektiv och stadgar.

Under övriga styrdokument finns även policies, riktlinjer och strategier som vägleder kommunens inriktning och arbete.

4. Styrning kommunala bolag och stiftelser

5. Policies, riktlinjer, strategier med mera

Policies

 Regler och bestämmelser

Riktlinjer

Strategier

Övriga styrdokument

Kontakta oss
Kommunstyrelsens kansli- och utvecklingsenhet
Tfn: 0491-880 00