Mer om kommunen

Här kan du läsa hur Oskarshamns kommun är organiserat, hur kommunen styrs politiskt och hur du kan vara med och påverka. Du kan också läsa om hur det är att arbeta och bo i kommunen, vilka särskilda satsningar som pågår, om samarbetet med näringslivet och hur kommunen arbetar med frågor kring räddning, säkerhet och kris.