Nya avgiftsnivåer för förskola och fritidshem

Svenska sedlar i olika valörer

Från och med 1 januari 2023 gäller nya avgiftsnivåer för förskola och fritidshem och din faktura från oss kan därför bli lite högre än tidigare.

Anledningen till höjningen är att Skolverket beslutat om ett nytt inkomsttak för de avgifter som kommunerna får ta ut. När Skolverket justerar beloppet, följer kommunen den justeringen. 

Det är hushållets samlade inkomst per månad före skatt som avgör hur stor avgiften blir. Med hushåll menas ensamstående eller makar/sambos med gemensamt hushåll. Även om din make/maka/sambo inte är vårdnadshavare till barnet, ska den makens/makans/sambons inkomst räknas med. 

Aktuella avgifter finns att se här