Nystartade företag

Statistiken visar hur nyföretagandet i kommunen och regionen ser ut och hur den har förändrats över tiden. Uppgifterna redovisas på följande sätt:

  • Nystartade företag i länets kommuner, 2007-2018
  • Nystartade företag per invånare i länets kommuner och riket 2007-2018
  • Nystartade företag per invånare i länets kommuner, år 2018
  • Nystartade företag per invånare i landets kommuner, år 2018

Klicka på länkarna i högerkolumnen för att ladda ner pdf-filer med statistik. Du som använder mobil hittar länkarna längre ner på sidan.

Vad säger statistiken?

  • Nyföretagandet i sydöstra Sverige är lågt. Efter Kronobergs, Blekinge, Gävleborgs och Västerbottens län är Kalmar det län som per invånare (16-64 år) har lägst andel nystartade företag.
  • Av länets kommuner är nyföretagandet per samtliga invånare högst i Mörbylånga följt av Borgholm och Kalmar. Emmaboda har lägst nyföretagande av länets kommuner.
  • Sett över tiden under perioden 2007 – 2018 är det inte någon större skillnad på utvecklingen i Oskarshamn jämfört med länet och riket.