Räddning, säkerhet, kris

Här kan du läsa mer om hur Oskarshamns kommun arbetar med krisberedskap, informationssäkerhet, räddningstjänst och förebyggande arbete. Du hittar även information om hur du går tillväga vid olika typer av krissituationer och vad du kan göra för att öka din säkerhet.

Kontakta oss

Räddningstjänsten
Tfn: 0491–880 00
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Formaregatan 6
572 35 Oskarshamn

Vid en akut olycka – ring 112

Informationsnummer om allvarliga olyckor – ring 113 13

Eldningsförbud 070–682 83 10