Om webbplatsen

1. En digital del av verksamheten

Vår webbplats är en digital del av alla olika verksamheter som drivs av Oskarshamns kommun. Här ska du både kunna söka information på egen hand eller få svar och service direkt - öppettider, särskilda regler, kartor, kontaktuppgifter, nämndernas protokoll och beslut ska gå att få tag i även på kvällar och helger.

2. Webbkarta

3. Talande webb

Oskarshamns kommuns webbplats använder tjänsten Talande Webb för uppläsning av innehåll på webbplatsen.

Talande Webb är ett hjälpmedel som gör att webben talar. Talande Webb läser upp webbsidor och pdf-filer, markerar den text som läses upp, sparar uppläst tal som mp3, förstorar texten och ger dig möjlighet att skärma av för att hålla fokus på det du läser.

Talande Webb fungerar på smarta mobiltelefoner, surfplattor, Mac och PC utan att du behöver ladda ned programmet till din egen dator. Talande Webb är gratis för dig som användare.

För att aktivera Talande Webb på den här webbplatsen, klicka på länken i den ljusblåa toppmenyn.

Vill du ha mer information om Talande webb kan du läsa om på Funka:s webbplats.

4. Fokus på medborgaren och användare

Nya oskarshamn.se är gjord för dig som bor i Oskarshamns kommun eller funderar på att flytta hit. Vi vill att du ska kunna hitta svar på de vanligaste frågorna på webbplatsen - hur ansöker man om förskoleplats, kan man få hjälp i hemmet när man är så gammal eller funktionsnedsatt att man inte klarar av allt själv, var kan man slänga glas, mjölkpaket eller tidningar.

Kommunens blanketter och e-tjänster ska också finnas på webbplatsen.  

5. Kontaktuppgifter på oskarshamn.se

För att kunna ha en så hög servicenivå som möjligt har varje förvaltning undersökt hur de kan effektivisera sitt arbete. Därför kan kontaktvägarna skilja sig beroende på ärende och därmed också kontaktuppgifterna här på hemsidan.

Servicecenter

När förvaltningarna analyserade sitt arbete kunde man bland annat konstatera att frågor som kom till specialisterna kunde ha besvarats av en person utan specialistkunskaper. Det visade sig också att den som ville ha svar på en fråga hade kontaktat fel person eller att det just då inte gick att nå personen som söktes.

För att kunna ge bättre/snabbare service finns Servicecenter. De kan ofta svara direkt på en generell fråga, koppla till rätt person eller informera om vilket underlag som behövs innan en specialist tar sig an frågan. På så sätt kan specialisterna ägna sig åt frågor som kräver deras kunskap och den frågande får sitt ärende snabbare avklarat.

Därför finns Kontakta Servicecenter alltid längst ned i sidfoten på varje sida.

Om man har valt att ha kontaktuppgifter direkt till arbetsställen, personer eller funktioner inom en verksamhet visas de under texten på sidan under rubriken Kontakta oss.

Under texten på varje sida finns det också möjlighet att lämna synpunkter på innehållet. Oftast går epostadressen till en funktionsbrevlåda som flera personer har tillgång till, för att täcka upp vid sjukdom, semester med mera.

Politiker

Epostadresserna till ledamöterna i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna samt telefonnummer till ordförande, 1:e och 2:e vice ordförandena finns på hemsidan. Dessutom finns det gatuadresser till fullmäktiges ledamöter.

6. Tillgänglighet för alla

"Tillgänglighet är en mänsklig rättighet och en del av socialt hållbar utveckling" Citatet är hämtat från e-delegationens webbriktlinjer om tillgänglighet.

Webbplatsen följer internationella och nationella riktlinjer när det gäller tillgänglighet:

7. Ansvariga för webbplatsen

Ytterst ansvariga för hela kommunens verksamhet och därför också webbplatsen är kommundirektören och respektive förvaltningschef.

Hemsidan sköts dagligen av ett antal redaktörer från alla kommunens verksamheter. 

8. Skillnad oskarshamn.se och oskarshamn.com

oskarshamn.com och Attraktiva Oskarshamn AB finns evenemangskalender, ansvar för Turistbyrå och besöksnäring, inflyttarservice, varumärkesarbete och platsmarknadsföring.

9. Projekt OskWebb

Nya oskarshamn.se togs fram i projekt OskWebb mellan februari 2015 och mars 2016.