Förskola och utbildning

Bildningsförvaltningen ansvarar för utbildning, kultur- och fritid. Förvaltningen ska se till att dess verksamhet bedrivs enligt lagar, förordningar och andra bestämmelser samt följer nationella mål och riktlinjer som Oskarshamns kommunfullmäktige bestämt. Vidare ska förvaltningen bidra till livsglädje och en utvecklad demokrati genom att stimulera till ett aktivt medborgarskap, skapa positiva mötesplatser, främja en god folkhälsa och bidra till det livslånga lärandet. Alla ska ges möjlighet att fördjupa sina erfarenheter och vidga sina perspektiv genom att delta i och ta del av olika former av kultur- och fritidsverksamhet samt
utbildning.

 

Bildningsförvaltningen
Postadress:
Box 707
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn
Matz Ingvarsson
Förvaltningschef
Tfn: 0491-76 44 90
Peter Backhof
Gymnasiechef
Tfn: 0491-76 45 02
Lotta Lindgren
Verksamhetschef Skolor F-9
Tfn: 0491-76 49 86
Eva Nygren
Verksamhetschef Förskolan
Tfn: 0491-76 49 01
Kontakta Servicecenter

Servicecenter hjälper dig med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten.
Telefon: 0491–880 00

Öppettider:
Måndag: 07.30-18.00
Tisdag-fredag: 07.30–16.30

E-post: servicecenter@oskarshamn.se


Besöksadress: Stadshuset, Varvsgatan 8, Oskarshamn