Politik och förvaltning

Här kan du bland annat läsa om hur Oskarshamns kommun styrs politiskt, hur du kan vara med och påverka, hur kommunen är organiserad och ansvarsfördelningen mellan politiker och tjänstemän. Vidare kan du till exempel läsa om hur du går till väga för att anordna en borgerlig vigsel, namngivningsceremoni eller begravning och hur ett val går till.

Kontakta oss

Per Nygren
Kommunsekreterare
Tfn: 0491–76 42 88
Linn Helmner
Kommunsekreterare
Tfn: 0491–882 87
Raili Harrysson
Förvaltningsadministratör
Tfn: 0491 - 76 42 81