Vanliga frågor och svar

1. Vildsvin och andra vilda djur

Tänk på att frukt och avfall drar till sig vildsvin. Har du problem med andra vilda djur finns kommunjägare till hjälp för råd och ingripande ring 0491-880 00.

2. Får kommunjägare lön för sitt uppdrag?

Kommunjägaruppdraget är inte avlönat utan den ersättning som utgår till kommunjägarna är endast ett ammunitionsbidrag.

3. Sommarvatten

Stängs av med början i mitten av oktober. Sommarvattnet ska sedan vara påsatt senast den 30 april.

4. Jag vill ansöka om förskoleplats hur gör jag då?

Gå in på Mina sidor och sök på förskola. Klicka på e-tjänsten Förskola - ansökan om plats, ändra schema, inkomst m.m. för att ansöka.

5. Hur gör jag för att få hjälp av hemtjänsten?

När du behöver hjälp med omvårdnad eller praktiskt stöd i ditt hem kan du ansöka om hemtjänst. Kontakten går via Servicecenter på telefon 0491-880 00. Servicecenter tar emot ditt ärende och kontaktuppgifter och vidarebefodrar det till kommunens biståndshandläggare. Biståndshandläggaren utreder ditt behov tillsammans med dig och fattar beslut om du har rätt till hemtjänst.

6. Vem vänder jag mig till om beställning av slamtömmning och färskvatten?

Gå in på Kretslopp Sydosts webbplats för att se kontaktinformation.

7. När har Storskogen öppet?

Gå in på Kretslopp Sydosts webbplats för att se öppettider.

8. Hur bokar jag en idrottshall?

Information om hur du bokar idrottshallar hittar du på sidan Gymnastik- och sporthallar.

9. Bibliotekets öppettider

Besök bibliotekets webbplats

10. Jag vill göra ett vattenprov vart ska jag vända mig?

Servicecenter lämar ut och tar emot provflaskor för analys av dricksvatten. Servicecenter finns i Stadshuset på Varvsgatan 8 samt på telefon 0491-880 00.