Ekonomi och finans

Var kommer pengarna ifrån och hur används de? 

Nästan två tredjedelar av kommunens intäkter består av skatteintäkter, det vill säga det kommuninvånarna betalar i kommunalskatt. Utöver detta betalas det in avgifter och taxor för till exempel barnomsorg, vatten och avlopp, äldreomsorg och bygglov, bidrag och övriga intäkter. 

Pengarna som kommunen får in fördelas sedan inom bland annat förskola, grundskola, gymnasieskola, fritidshem, vård och omsorg, infrastruktur, kultur och fritid med mera.

Kontakt
Åsa Hällerståhl
Tf ekonomichef
Telefon: 0491-880 00