Tillgänglighetsredogörelse

Detta är ett tillgänglighetsredogörelse för vår webbplats www.oskarshamn.se. Här beskriver vi hur vår webbplats uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem. 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi strävar efter att vår webbplats ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 (WCAG 2.1) på nivå AA. 

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier i WCAG 2.1 AA på följande delar av webbplatsen:

  • Vissa avsnitt på webbplatsen har inkonsekvent navigation – ska åtgärdas under 2020
  • Ett fåtal sidor på andra språk än svenska är inte korrekt märkta med rätt språk och kan orsaka problem med uppläsande hjälpmedel – ska åtgärdas under 2020
  • Det finns pdf:er på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade och därför är svåra att läsa med uppläsande hjälpmedel – ska åtgärdas under 2020
  • På vissa sidor används html för att formatera texter. Till exempel genom att använda tabeller för utseendets skull. Det kan göra att texten läses upp i fel ordning och blir svårare att ta till sig för den som använder ett skärmläsningsverktyg.
  • Det finns vissa inhämtade system till webbplatsen som inte följer tillgänglighetsprinciperna. Detta kommer att förändras vid kommande upphandlingar. 

Vi arbetar kontinuerligt för att webbplatsen helt ska uppfylla lagkraven. 

Så har vi testat tillgängligheten

Vi har bett vår webbleverantör att gå igenom webbplatsen och se vilka tillgänglighetsproblem vi har.  Vi gör även manuella granskningar av webbplatsen löpande.

Kontakta oss om du upplever hinder

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service. Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till. 

E-post: webbknk@oskarshamn.se
Telefon: 0491–880 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

E-post: webbknk@oskarshamn.se
Telefon: 0491–880 00

Kontakta tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.