Tillgänglighet för oskarshamn.se

Detta är tillgänglighetsredogörelsen från Oskarshamns kommun som står bakom den här webbplatsen oskarshamn.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur väl oskarshamn.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Kontakta oss om du behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig. Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Lämna synpunkter via vår e-tjänst

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Webbplatsen har en hög grad av tillgänglighet, men innehåll som inte är tillgängligt finns insprängt på webbplatsen. Vi jobbar kontinuerligt med att försöka få webbplatsen mer tillgänglig. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

 • Det finns instruktioner för att hitta till innehåll som är svåra att följa för den som inte kan se.
 • Tabeller har inte alltid uppmärkta rubriker i koden vilket kan göra det svårare att navigera och förstå sammanhang med hjälpmedel.
 • Det kan vara svårt att förstå vart en del länkar leder och att veta om en har kommit rätt efter att ha klickat på en länk.
 • Det finns sidor på webbplatsen som inte har en logisk rubrikstruktur.
 • Det finns pdf-filer på webbplatsen och i våra digitala tjänster som inte är tillgänglighetsanpassade och därför är svåra att läsa med skärmläsare.
 • Webbplatsen har inga filmer, men filmer på våra sociala medier saknar ibland textning, textalternativ och syntolkning.
 • Flera e-tjänster och system som du kan logga in på från våra webbplatser uppfyller inte WCAG 2.1 vad gäller exempelvis kontraster, viss formatering samt kod som inte är tillgänglig. Vi kommer att kravställa tillgänglighet till dessa system i samband med att de byts ut (upphandlas) eller genomgår omfattande uppdateringar.

Vi arbetar kontiinuerligt med att åtgärda de listade problemen.

Oskäligt betungande anpassning

Oskarshamns kommun åberopar tillfälligt undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

 • Kriteriet att varje språkförändring ska kodas med lang-attribut försöker vi efterleva så långt som möjligt, genom att välja språk för hela sidan då hela sidan är skrivet i ett specifikt språk. I redaktionellt material är det dock svårt att hitta varje språkförändring. Det har bedömts vara oskäligt betungande att åtgärda alla dessa systematiskt. Vi kommer att arbeta successivt med att lägga in språkkoder allteftersom vi hittar förekomster, men inte lägga våra begränsade resurser på att kamma igenom allt innehåll. Vi bedömer att olägenheten vid varje förekomst inte är ett oöverstigligt tillgänglighetshinder.
 • Vi publicerar kallelser från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder inför varje sammanträde. Dessa pdf-er är inte tillgängliga. Vi bedömer det vara oskäligt betungande att åtgärda dessa då det är kort om tid innan publicering (cirka 2–3 arbetsdagar). Kalleleserna är över hundra sidor långa och sammansatta av både inskannade handlingar som kommit in via post, e-post samt i pdf-format. Kallelserna är dessutom publicerade endast en kort tid innan sammanträden.

Innehåll som inte omfattas av lagkrav

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

 • Vissa äldre dokument och filmer omfattas inte av tillgänglighetskraven och vi kommer inte prioritera att tillgänglighetsanpassa dessa.
 • Kartor på vår webb är inte avsedda för navigering och därför inte omfattas av tillgänglighetskraven. Kartorna finns både som pdf-er och i vårt verktyg WebGis. 

Hur vi testat webbplatsen

 • WCAG Networks har gjort en oberoende granskning den 12 april 2021.
 • Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har den 20 september 2021 skickat en rapport på en genomförd granskning av webbplatsen oskarshamn.se genom en förenklad övervakning.
 • WCAG Networks har gjort en återkontroll av oskarshamn.se den 10 mars 2022.
 • Oskarshamns kommun gör även interna manuella granskningar av webbplatsen löpande. Senaste bedömningen gjordes den 14 november 2022.

Webbplatsen publicerades ursprungligen i mars 2016.

Redogörelsen uppdaterades senast den 25 januari 2023.