Tillgänglighet för oskarshamn.se

Detta är tillgänglighetsredogörelsen från Oskarshamns kommun som står bakom den här webbplatsen oskarshamn.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur väl oskarshamn.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Kontakta oss om du behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig. Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Lämna synpunkter via vår e-tjänst

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Texter

 • Visuellt ser texter och länkar ibland ut som listor men i koden är de inte uppmärkta som listor. Uppläsningen och navigeringen blir då svårare med hjälpmedel.
 • Indelningen av stycken är gjorda på ett sätt som kan försämra navigering och uppläsning.
 • Det finns instruktioner för att hitta till innehåll som är svåra att följa för den som inte kan se.
 • Citat är inte alltid uppmärkta och kan vara svåra att urskilja för uppläsande hjälpmedel.

Bilder och filmer

 • Texter är ibland bilder på text och kan vara svåra att uppfatta, förstora eller förändra för hjälpmedel.
 • Webbplatsen har inga filmer, men filmer på våra sociala medier saknar ibland textning, textalternativ och syntolkning.

Rubriker

 • En del rubriker saknar rätt kod vilket kan göra det svårare att navigera med hjälpmedel.

Tabeller

 • Tabeller har inte alltid uppmärkta rubriker i koden vilket kan göra det svårare att navigera och förstå sammanhang med hjälpmedel.

Färger

 • Det kan vara svårt att se vad som är en länk för den som har nedsatt färgseende eller låga kontraster på sin skärm.
 • Det finns texter, fält och knappar med färger som kan vara svåra att se.

Länkar, titlar och etiketter

 • Iframes, innehåll som hämtas från andra webbplatser, saknar beskrivande titel för skärmläsare.
 • Det kan vara svårt att förstå vart en del länkar leder och att veta om en har kommit rätt efter att ha klickat på en länk.
 • Rubriker, ledtexter och etiketter hjälper inte alltid användaren att förstå innehåll och syfte.
 • Servicecenter och Kontakt är olika namn på samma funktion.

Navigera utan mus

 • Sökförslagen går inte att nå utan mus.
 • Hela webbplatsen är inte indelad i sektioner och användare saknar då möjligheten att hoppa till önskat innehåll.
 • När Talande Webb dyker upp på sidan får användare utan mus inte direkt fokus på det nya området, utan måste navigera bakåt.
 • För den som navigerar med tangentbord är det svårt att se var fokus är.
 • Vid navigering med tangentbord är ordningen inte alltid logisk.

Språk

 • Engelska texter är inte alltid uppmärkta med rätt kod och riskerar att läsas med svensk röst för uppläsande hjälpmedel.

Fält och formulär

 • Fälten för nyhetsbrevet saknar etiketter och kan vara svåra att förstå för skärmläsare.
 • Formuläret ger inte tillräckligt med stöd när användaren skriver fel.

Kod för hjälpmedel

 • Koden validerar inte, vilket kan ge oanade problem.
 • En del knappar saknar namn och kan vara svåra att använda och förstå för användare med hjälpmedel.
 • Skärmläsare får inte information om att menyn går att fälla ut.
 • Skärmläsare får inte information om när innehåll i Pressify uppdateras.
 • Skärmläsare får inte information om att det finns sökförslag.

Skärm och förstoring

 • I liggande skärmläge kan användaren behöva scrolla i två riktningar.
 • När text förstoras kan det bli svårt att läsa menyer och texter.

Dokument

 • Dokument är inte tillgängliga.

Oskäligt betungande anpassning

Oskarshamns kommun åberopar tillfälligt undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Vi har påbörjat arbetet med åtgärder för de listade problemen och hävdar under tiden oskäligt betungande anpassning.

Innehåll som inte omfattas av lagkrav

Vissa äldre dokument och filmer omfattas inte av tillgänglighetskraven och vi kommer inte prioritera att tillgänglighetsanpassa dessa.

Hur vi testat webbplatsen

WCAG Networks, extern länk har gjort en oberoende granskning den 12 april. Oskarshamns kommun gör även interna manuella granskningar av webbplatsen löpande.

Redogörelsen uppdaterades senast den 13 april.