Räddning, säkerhet, kris

Här kan du läsa mer om hur Oskarshamns kommun arbetar med krisberedskap, informationssäkerhet, räddningstjänst och förebyggande arbete. Du hittar även information om hur du går tillväga vid olika typer av krissituationer och vad du kan göra för att öka din säkerhet.