Aktuellt/nyheter föreningsliv

Missade du när vi hyllade våra lokala förenings- och kulturhjältar?

Precis som med mycket annat detta år så fick vi tänka om när det gällde årets föreningsriksdag och vi sände den digitalt den 4/12. Denna gång fokuserade vi på att hylla våra lokala förenings- och kulturhjältar. Missade du sändningen kan du se den i efterhand. Se årets föreningsriksdag

Med anledning av Covid-19

Samlad informaton från Oskarshamns kommun om Corona

Senaste uppdateringarna från Oskarshamns kommun om Corona

Information från fritidskontoet till dig som använder omklädningsrummen på kommunala sportanläggningar

Folkhälsomydnighetens rekommendationer till idrottsföreningar och träningsanläggningar med anledning av covid-19

Extratjänst, när du vill anställa inom ideell sektor

Arbetsförmedlingen erbjuder ideella föreningar med verksamheter riktade till barn och ungdomar att anställa personer på Extratjänst. Detta innebär att föreningen kan anställa en person och få stöd för hela eller del av kostnaden. Läs mer om Extratjänst till föreningar här:

Föreningslyftet

Föreningslyftet är en mervärdesinsats i enlighet med det avtal som träffats mellan Oskarshamns kommun samt SKB och dess ägare. Projektet syftar till att engagera föreningslivet att bidra med aktiviteter som stärker utveckling och attraktivitet i Oskarshamns kommun, för både boende och besökare. Läs mer om Föreningslyftet här: