Aktuellt/nyheter föreningsliv

Nytt Coronastöd till föreningar i Oskarshamns kommun

Oskarshamns kommun har beslutat att med ytterligare två miljoner kronor stötta föreningar som med anledning av corona fått ett ekonomiskt bortfall under perioden 1 juli till 31 december 2020. Den första utlysningen av medel skedde för perioden april till juni.

I vissa fall kan förlorade intäkter vägas upp av insparade kostnader på exempelvis resor, tävlingsavgifter eller lokalhyror. Det gäller därför för respektive förening att se till helheten och vilka samlade ekonomiska konsekvenser föreningen får, inte bara för den enskilda aktiviteten. Vi ber er att ta hänsyn till detta i ansökan.

Vi kan komma att begära in underlag som styrker föreningens uppgifter.

I riktlinjerna finns information om vilka föreningar som kan söka, vilka slags kostnader som ges stöd för samt vilka prioriteringar som kommer att göras då medlen fördelas. Här kan du läsa riktlinjerna.

Vi behöver er ansökan senast den 31 oktober och förväntar oss att stödet kommer kunna betalas ut under december månad.

Ansökan sker digitalt, klicka på denna länk för att komma till ansökan:

Har ni frågor angående ansökan är ni välkomna att kontakta oss. Kontaktuppgifter finns på första sidan i ansökan, klicka på länken ovan.

Nominera till årets ungdomsledare och eldsjäl 2020

Kanske känner du någon som lägger ner ett
betydande arbete för en förening inom fritidssektorn i
Oskarshamns kommun?

Läs mer om att nominera till årets ungdomsledare 2020
Läs mer om att nominera till årets eldsjäl 2020

Med anledning av Covid-19

Information från fritidskontoet till dig som använder omklädningsrummen på kommunala sportanläggningar

Folkhälsomydnighetens rekommendationer till idrottsföreningar och träningsanläggningar med anledning av covid-19

Stöd till föreningslivet

Covid-19 påverkar hela samhället och vårt föreningsliv. För att hjälpa till och underlätta för föreningar har Oskarshamns kommun tagit fram några åtgärdspunkter.

Föreningsbidrag

Föreningar som får årliga föreningsbidrag via kultur- och fritidskontoret får vanligtvis sina bidrag utbetalda efter det att årsmöteshandlingarna har skickats in. Just nu förstår vi att föreningar kanske väljer att skjuta på sina årsmöten. Med anledning av detta kommer föreningarna få ut sina föreningsbidrag direkt och kan under 2020 komplettera med årsmöteshandlingarna i efterhand.

Lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd)

Aktivitetsstödet betalas ut till föreningar med ungdomsverksamhet 7–25 år. Aktiviteterna i föreningslivet kommer att minska under 2020, men bidraget kommer inte att minska utan totalsumman som betalades ut till föreningarna under 2019 kommer att vara lika stor 2020. Oskarshamns kommun kommer följa Riksidrottsförbundets rekommendationer och betala ut de pengar som finns avsatta för LOK-stöd.

Oskarshamns kommun tar över Idrottsskolan Kallehopp

Föreningssteget som har varit ett samarbete mellan kommun, näringsliv och ideella föreningar har upplösts. Föreningssteget drev bl.a. Idrottsskolan Kallehopp som nu kommer att drivas av Oskarshamns kommun i samarbete med RF-SISU Småland och föreningslivet.

Extratjänst, när du vill anställa inom ideell sektor

Arbetsförmedlingen erbjuder ideella föreningar med verksamheter riktade till barn och ungdomar att anställa personer på Extratjänst. Detta innebär att föreningen kan anställa en person och få stöd för hela eller del av kostnaden. Läs mer om Extratjänst till föreningar här:

Föreningslyftet

Föreningslyftet är en mervärdesinsats i enlighet med det avtal som träffats mellan Oskarshamns kommun samt SKB och dess ägare. Projektet syftar till att engagera föreningslivet att bidra med aktiviteter som stärker utveckling och attraktivitet i Oskarshamns kommun, för både boende och besökare. Läs mer om Föreningslyftet här: