Aktuellt/nyheter föreningsliv

Föreningsriksdag

Årets föreningsriksdag kommer att hållas på Forum den 14 december. Inbjudan har skickats till alla kultur- och fritidsföreningar som erbjuds närvara med två representanter. 

Efter att vi gick ut med inbjudan har det kommit nya restriktioner för arrangemang.
Vi kommer därför att begära att vaccinationsbevis uppvisas vid insläpp till föreningsriksdagen, gäller personer över 18 år. Minst två vaccinationer mot Covid-19 måste ha gjorts för att kunna delta. Vaccinationsbevis finns att ladda ner digitalt eller för utskrift på www.covidbevis.se

Övernattning

Vid tillfällig övernattning i lokal eller anläggning som inte är avsedd för det ska det anmälas till räddningstjänsten.

Anmälan tillfällig övernattning

Extratjänst, när du vill anställa inom ideell sektor

Arbetsförmedlingen erbjuder ideella föreningar med verksamheter riktade till barn och ungdomar att anställa personer på Extratjänst. Detta innebär att föreningen kan anställa en person och få stöd för hela eller del av kostnaden.

Läs mer om Extratjänst till föreningar

Föreningslyftet

Föreningslyftet är en mervärdesinsats i enlighet med det avtal som träffats mellan Oskarshamns kommun samt SKB och dess ägare. Projektet syftar till att engagera föreningslivet att bidra med aktiviteter som stärker utveckling och attraktivitet i Oskarshamns kommun, för både boende och besökare. 

Läs mer om Föreningslyftet