Aktuellt och nyheter föreningsliv

Övernattning

Vid tillfällig övernattning i lokal eller anläggning som inte är avsedd för det ska det anmälas till Räddningstjänsten Sydost.

Föreningslyftet

Föreningslyftet är en mervärdesinsats i enlighet med det avtal som träffats mellan Oskarshamns kommun samt SKB och dess ägare. Projektet syftar till att engagera föreningslivet att bidra med aktiviteter som stärker utveckling och attraktivitet i Oskarshamns kommun, för både boende och besökare. 

Läs mer om Föreningslyftet