Kompiskortet

Utseende på kompiskortet

Kompiskortet är en möjlighet för dig som har en funktionsvariation att tillsammans med en kompis ta del av olika aktiviteter och arrangemang. Du bestämmer vem som följer med, det kan vara en vän, en personal eller någon släkting. Det behöver inte vara samma person varje gång. Du som har kompiskortet betalar som vanligt, men din kompis följer med gratis.

Alla kommuninvånare ska kunna ta del av det utbud som finns inom kultur-, fritids- och idrottsaktiviteter. Det finns många föreningar och organisationer som har bra verksamhet och kompiskortet underlättar för dig att ta del av det utbudet.

Var gäller kortet?

Kortet gäller i hela Oskarshamns kommun, men bara hos de aktörer som har anslutit sig till Kompiskortet. Det är också de som bestämmer vad som gäller för just dem. Det kan gälla träningsavgifter, medlemskap, biljetter och inträde. Längre ned på sidan kan du se vilka som är anslutna till kompiskortet. Listan fylls på efterhand som fler föreningar och arrangörer anmäler sig.

Tänk på att det är viktigt att du som har kortet tar reda på vad som gäller hos de föreningar och arrangörer som är med och hur tillgängligheten är. Det kanske är så att du måste boka biljetter i förväg, eller att det är en viss åldersgräns för evenemanget. Ring gärna till dem innan du funderar på att besöka dem.

Vem kan ansöka om Kompiskortet?

Du som är 12 år eller äldre, folkbokförd i Oskarshamns kommun och har en funktionsvariation kan ansöka om att få ett kompiskort. Det kan innebära att du har en insats enligt LSS (Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade), en insats enligt SoL (Socialtjänstlagen) eller svårigheter som inte är diagnostiserade.

Det är gratis att få kortet och det gäller i fem år. Därefter kan kompiskortet förnyas eller förlängas efter att ny ansökan lämnats in. Kortet är personligt och gäller endast hos de aktörer som har anslutit sig.

Till ansökan ska du bifoga ett porträttfoto (som ett passfoto) och kontaktuppgifter till en referensperson som kan intyga att du behöver stöd. Fotot ska vara i jpeg- eller tif-format och vara högupplöst, det vill säga kunna skrivas ut med bra kvalitet.

När kompiskortet är klart får du komma till Servicecenter i Stadshuset (Varvsgatan 8, Oskarshamn) och hämta det.

Ansök om Kompiskortet

Kan kortet återkallas?

Ja, enligt 37 § förvaltningslagen kan en myndighet ändra ett beslut om den anser att det har tillkommit nya omständigheter eller av någon annan anledning. Beslutet får ändras till nackdel för den sökande bara om det framgår av beslutet eller de föreskrifter som det har grundats på att beslutet under vissa förutsättningar får återkallas, om tvingande säkerhetsskäl kräver att beslutet ändras omgående eller om felaktigheten beror på att den sökande har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter.

Förvaltningslag (2017:900) 

Hur ansluter sig en förening/organisation till Kompiskortet?

Syftet med kompiskortet är att skapa bättre förutsättningar för personer med funktionsvariationer att ta del av Oskarshamns kommuns kultur-, fritids- och idrottsutbud. Förhoppningen är att kortet ska göra det lättare att ta sig ut på olika aktiviteter då en kompis kan följa med helt gratis. Med kompiskortet vill vi erbjuda en tillgängligare Oskarshamns kommun. För att kunna erbjuda det krävs ett bra och nära samarbete av de aktörer som finns i kommunen. Här kan ni föreningar, organisationer och aktörer inom kultur-, fritids- och idrottsområdet göra stor skillnad.

Intresserad av att ansluta er verksamhet?

Är du intresserad av att ansluta er verksamhet skicka gärna ett mejl till kompiskortet@oskarshamn.se så kontaktar vi dig.

Du bestämmer själv vad kortet ska gälla för i er verksamhet, till exempel träningsavgifter, medlemskap, biljetter och inträde.

Det utgår ingen ersättning, utan all medverkan är frivillig och sker på eget initiativ.

Här gäller Kompiskortet i Oskarshamns kommun

Listan uppdateras kontinuerligt och ny information och nya medverkande kan lämnas in fortlöpande.