Övernattning tillfällig

Vid tillfällig övernattning i lokal eller anläggning som inte är avsedd för det ska det meddelas till Räddningstänsten Sydost.