Politiker

Kommunen styrs av politiker, som även kallas förtroendevalda. Politikerna väljs i allmänna val vart fjärde år. Det ger dig som medborgare en möjlighet att påverka hur beslut ska fattas. Du har även möjlighet att själv gå med i ett parti och kandidera i ett val.

Här finns samlad information om vilka politiker som styr kommunen i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och de olika nämnderna. Mandatperiod 2018–2022.

Klicka på namnet för att maila politikern.

1. Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

Ledamöter

Andreas Erlandsson, Oskarshamn
Laila Naraghi, Oskarshamn
S  Anita Hultgren, Kristdala
S  Anton Sejnehed, Oskarshamn
S  Sami Durmishi, Oskarshamn
Dennis Rydh, Oskarshamn

Åke Nilsson, Oskarshamn  
Yvonne Bergvall, Oskarshamn
S  Jonas Brorsson, Påskallavik
Elvis Prakatur, Oskarshamn 
S  Peter Wretlund, Oskarshamn
Catrin Alfredsson, Oskarshamn
Jenny Ilke Hjelm, Fårbo
Lena Blomander, Oskarshamn
Joakim Rylin, Oskarshamn
Cornelia Stamer, Oskarshamn
S  Marie Holmgren, Oskarshamn                                          

Lucas Lodge, Oskarshamn 
M  Ingela Ottosson, Oskarshamn
Ylva Alexandersson, Oskarshamn
M  Carina Lind, Oskarshamn
Rolf Lindström, Oskarshamn
Gudrun Gustafsson, Figeholm
Connéelia Lundin, Oskarshamn
Pär Örsta, Oskarshamn

SD Mattias Bäckström Johansson, Oskarshamn
SD Michael Erlandsson, Oskarshamn
SD Peter Bohman, Oskarshamn
SD Nils-Erik Jonsson, Oskarshamn  
SD Leif Axelsson, Oskarshamn
SD Jan Johansson, Oskarshamn
SD Anders Svensson, Figeholm
SD Chahanna Olsson, Oskarshamn
SD Josefine Liljegren Johansson, Oskarshamn

L  Lukas Czarnowski, Oskarshamn
Karl-Erik Gustavsson, Oskarshamn
Pontus Welin, Oskarshamn
Johanna Wyckman, Oskarshamn
Antonio Nicoli, Oskarshamn

V  Lena Granath, Oskarshamn
V  Lena Fyhr, Oskarshamn
Vidar Aldorsson, Oskarshamn
Veronika Guljas, Oskarshamn

KD Ingemar Lennartsson, Oskarshamn
KD Per Tingström, Oskarshamn
KD Rebecka Englund, Oskarshamn

Charlotte Sternell, Oskarshamn
Magnus Larsson, Kristdala
C  Anette Rogö, Bockara

     Mathias Karlsson 

Ersättare   

S  Rickard Bäck, Oskarshamn
Leine Johansson , Fårbo 
Elin Sejnehed, Oskarshamn
Berth Karlsson, Oskarshamn
Patrik Wahlström, Oskarshamn
Rigmor Eklind, Oskarshamn
S Firas Abu Rachad, Oskarshamn
S Monica Svensson, Oskarshamn
S Dennis Bäckman, Figeholm 

 

Pasquale Razzano, Oskarshamn
M  Stefan Pettersson, Bockara
Lars Engsund, Oskarshamn
M Lennart Hellström, Oskarshamn

SD Andreas Bäckström, Oskarshamn
SD Mattias Öhlin, Oskarshamn
SD  Linda Ernström, Oskarshamn
SD Erik Giessel, Oskarshamn
SD Marie-Louise Svensson , Oskarshamn

Lukasz Czarnowski, Oskarshamn
L  Tobias Eriksson, Oskarshamn
L  Olga Maskenskaya, Oskarshamn

Marita Reinholdsson, Oskarshamn
V Stig Gustavsson, Oskarshamn

KD Andreas Englund, Fårbo
KD Göran Öberg, Oskarshamn

Thomas Björklund, Oskarshamn
C Malin Adolfsson , Fårbo

Ordförande/sammankallande: Yvonne Bergvall (S), 0491-76 48 31 
1:e vice ordförande:  Karl-Erik Gustavsson (L), 070-304 00 70
2:e vice ordförande: Catrin Alfredsson (S), 070-292 30 10

 

2. Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen

Ledamöter
Andreas Erlandsson (S)
Anita Hultgren (S)
Anton Sejnehed (S)
Yvonne Bergvall (S)
Ingela Ottosson (M)
Lucas Lodge (M)
Rolf Lindström (M)
Jan Johansson (SD)
Leif Axelsson (SD)
Pontus Welin( L)
Ingemar Lennartsson (KD)
Charlotte Sternell (C)
Lena Granath (V)

Ersättare (personliga) 
Joakim Rylin(S)
Marie Holmgren (S)
Jonas Brorsson (S)
Catrin Alfredsson (S)
Ylva Alexandersson (M)
Carina Lind (M)
Eva-Marie Hansson (M)
Linda Ernström  (SD)
Marko Raiskio (SD)
Lukasz Czarnowski (L)
Rebecka Englund (KD)
Karl-Erik Gustavsson (L)
Lena Fyhr (V)

Ordförande/sammankallande: Andreas Erlandsson (S), 0491-889 52
1:e vice ordförande: Lucas Lodge (M), 0491- 76 47 50
2:e vice ordförande: Ingemar Lennartsson  (KD), 0491-76 47 46

Kommunalråd: Andreas Erlandsson (S) och Lucas Lodge (M)
Kommunalråd i opposition: Ingemar Lennartsson(KD)

3. Ledamöter och ersättare i socialnämnden

Ledamöter

Rickard Bäck (S)
Frida Bergvall  (S)
Anita Hultgren (S)
Elin Sejnehed (S)
Rolf Lindström (M)
Connéelia Lundin (M)
Leif Axelsson (SD)
Chahanna Olsson (SD)
Eva-Marie Strömquist (L)
Angelica Ågren (V)
Pontus Welin (L)

Ersättare (personliga) 

Patrik Wahlström (S)
Leine Johansson  (S)
Lars-Olof Jonsson(S)
Marie-Louise Örn Lagerquist (S)
Lars Engsund (M)
Göte Pettersson (M)
Christer Banevi (SD)
Michael Erlandsson(SD)
Charlotte Sternell (C)
Fredrik Jonasson (V)
Andreas Englund (KD)

Ordförande/sammankallande:  Rolf Lindström  (M), 0491-76 48 09
1 vice ordförande: Anita Hultgren  (S), 0491-764356
2.a vice ordförande: Pontus Welin (L), 0491-764972

4. Ledamöter och ersättare i bildningsnämnden

Ledamöter

Anton Sejnehed (S)
Marie Holmgren (S)
Sami Durmishi (S)
Marianne Erlandsson (S)
Ingela Ottosson (M)
Gudrun Gustafsson (M)
Jan Johansson (SD)
Johanna Bäckström Wörmke(SD)
Saga Lundberg (V)
Sven-Gunnar Persson (KD)
Magnus Larsson (C)

Ersättare (personliga)

Renata Miheler  (S)
Åke Nilsson (S)
Arne Nilsson (S)
Lis Lyrbo (S)
Ewa Carlsson (M)
Ann-Charlotte Pernius-Törnvall (M)
Georgios Toris (SD)
Marie-Louise Svensson (SD)
Marita Reinholdsson (V)
Margareta Sjögren (KD)
Lisbeth Lindberg (L)

Ordförande/sammankallande: Anton Sejnehed (S), 0491-76 47 56
1:e vice ordförande: Ingela Ottosson (M), 0491-76 46 65 
2:e vice ordförande: Magnus Larsson (C), 070-677 76 64

 

5. Ledamöter och ersättare i samhällsbyggnadsnämnden

Ledamöter

Marie Holmgren (S)
Åke Nilsson (S)
Catrin Alfredsson (S)
Ylva Alexandersson (M)
Lars-Göran Hansson (M)
 Peter Bohman(SD)

Antonio Nicoli (L)
Claes Zachrisson (V)
Claes Mark (C)

Ersättare (personliga)

Sven-Åke Johansson (S)
Sofia Gerhardsson(S)
Yusuf Sheekh (S)
Pasquale Razzano (M)
Owe Carlsson  (M)
Leif Axelsson (SD)
Lukas Czarnowski (L)
Vidar Aldorsson (V)
Berit Sjöö (KD)

Ordförande/sammankallande: Ylva Alexandersson (M), 0491-887 47
1:e vice ordförande: Marie Holmgren (S), 070-2037499
2:e vice ordförande:  Antonio Nicoli (L), 073-6540230

6. Ledamöter och ersättare i tekniska nämnden

Ledamöter

Yvonne Bergvall (S)
Elvis Prakatur (S)
Cornelia Stamer (S)
Stefan Pettersson (M)
Pär Örsta(M)
Peter Bohman (SD)
Stig Gustavsson (V)
Per Tingström (KD)
Thomas Björklund (C)

Ersättare (personliga)

Marie-Louise Örn Lagerqvist (S)
Hevin Housen (S)
Joakim Rylin (S)
Robin Hanzl(M)
Robin Alsparr (M)
Jan Johansson (SD)
Sylvia Borg (V)
Göran Öberg (KD)
Karl-Erik Gustavsson (L)

Ordförande/sammankallande: Yvonne Bergvall (S), 0491-76 48 31 
1:e vice ordförande: Stefan Pettersson (M), 070-516 16 17
2:e vice ordförande: Per Tingström (KD), 076-831 90 22 

7. Ledamöter och ersättare i valnämnden

Ledamöter

Anders Österman (S)
Olivia Bergvall (S)
Thomas Pettersson (M)
Jan Johansson  (SD)
Karl-Erik Gustavsson (L)

Ersättare (personliga)

Sven-Åke Johansson (S)
Mona Tegel (S)
Anders Stenberg (M)
Marie-Louise Svensson (SD)
Ulf Sjöö (KD)

Ordförande/sammankallande: Anders Österman (S)
Vice ordförande: Karl-Erik Gustavsson (L)

Kontakta oss
Kommunstyrelsens kansli- och utvecklingsenhet
Tfn: 0491-880 00