Politiker

Kommunen styrs av politiker, som även kallas förtroendevalda. Politikerna väljs i allmänna val vart fjärde år. Det ger dig som medborgare en möjlighet att påverka hur beslut ska fattas. Du har även möjlighet att själv gå med i ett parti och kandidera i ett val.

Här finns samlad information om vilka politiker som styr kommunen i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och de olika nämnderna. Mandatperiod 2019-2022.

Klicka på namnet för att maila politikern.

1. Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

Ledamöter

Andreas Erlandsson, Oskarshamn
Laila Naraghi, Oskarshamn
S  Anita Hultgren, Kristdala
S  Anton Sejnehed, Oskarshamn
S  Sami Durmishi, Oskarshamn
S  Thina Andersson, Figeholm
Åke Nilsson, Oskarshamn  
Yvonne Bergvall, Oskarshamn
S  Jonas Brorsson, Påskallavik
Elvis Prakatur, Oskarshamn 
S  Peter Wretlund, Oskarshamn
Catrin Alfredsson, Oskarshamn
Jenny Ilke Hjelm, Fårbo
Lena Blomander, Oskarshamn
Joakim Rylin, Oskarshamn
Cornelia Stamer, Oskarshamn
S  Stellan Lindeberg, Oskarshamn                                          

Lucas Lodge, Oskarshamn 
M  Ingela Ottosson, Oskarshamn
Ylva Alexandersson, Oskarshamn
M  Carina Lind, Oskarshamn
Rolf Lindström, Oskarshamn
Gudrun Gustafsson, Figeholm
Connéelia Lundin, Oskarshamn
Stefan Karlsson, Oskarshamn

SD Mattias Bäckström Johansson, Oskarshamn
SD Michael Erlandsson, Oskarshamn
SD Peter Bohman, Oskarshamn
SD Nils-Erik Jonsson, Oskarshamn  
SD Leif Axelsson, Oskarshamn
SD Jan Johansson, Oskarshamn
SD Anders Svensson, Figeholm
SD Chahanna Olsson, Oskarshamn
SD Josefine Liljegren Johansson, Oskarshamn

L  Mathias Karlsson, Oskarshamn
Karl-Erik Gustavsson, Oskarshamn
Pontus Welin, Oskarshamn
Johanna Wyckman, Oskarshamn
Fredrik Eckerskog, Oskarshamn

V  Lena Granath, Oskarshamn
V  Lena Fyhr, Oskarshamn
Vidar Aldorsson, Oskarshamn
Veronika Guljas, Oskarshamn

KD Ingemar Lennartsson, Oskarshamn
KD Per Tingström, Oskarshamn
KD Rebecka Englund, Oskarshamn

Charlotte Sternell, Oskarshamn
Tommy Skoog, Oskarshamn
C  Anette Rogö, Bockara

Ersättare   

S   Marie Holmgren, Oskarshamn
S  Dennis Rydh, Oskarshamn
S  Sara Malek, Oskarshamn 
Katrina Lindeberg, Oskarshamn
Rickard Bäck, Oskarshamn
S  Leine Johansson, Fårbo
Elin Sejnehed, Oskarshamn
Berth Karlsson, Oskarshamn
Mikaela Alette, Oskarshamn

 
Pär Örsta, Oskarshamn 
Pasquale Razzano, Oskarshamn
M  Stefan Pettersson, Bockara
Lars Engsund, Oskarshamn

SD Andreas Bäckström, Oskarshamn
SD Mattias Öhlin, Oskarshamn
SD Laila Johansson, Oskarshamn
SD Linda Ernström, Oskarshamn
SD Ulla Bengzon, Oskarshamn

L  Jonas Andersson, Oskarshamn
L   Antonio Nicoli, Oskarshamn
L  Johan Nilsson, Oskarshamn

Marita Reinholdsson, Oskarshamn
V Stig Gustavsson, Oskarshamn

KD Andreas Englund, Fårbo
KD Göran Öberg, Oskarshamn

Magnus Larsson, Kristdala
Thomas Björklund, Oskarshamn

Ordförande/sammankallande: Yvonne Bergvall (S), 0491-76 48 31 
1:e vice ordförande:  Karl-Erik Gustavsson (L), 070-304 00 70
2:e vice ordförande: Catrin Alfredsson (S), 070-292 30 10

 

2. Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen

Ledamöter
Andreas Erlandsson (S)
Anita Hultgren (S)
Anton Sejnehed (S)
Yvonne Bergvall (S)
Ingela Ottosson (M)
Lucas Lodge (M)
Rolf Lindström (M)
Michael Erlandsson (SD)
Leif Axelsson (SD)
Mathias Karlsson (L)
Ingemar Lennartsson (KD)
Charlotte Sternell (C)
Lena Granath (V)

Ersättare (personliga) 
Stellan Lindeberg (S)
Marie Holmgren (S)
Jonas Brorsson (S)
Catrin Alfredsson (S)
Ylva Alexandersson (M)
Carina Lind (M)
Eva-Marie Hansson (M)
Jan Johansson (SD)
Ulla Bengzon (SD)
Pontus Welin (L)
Rebecka Englund (KD)
Kenny Svahn (L)
Lena Fyhr (V)

Ordförande/sammankallande: Andreas Erlandsson (S), 0491-889 52
1:e vice ordförande: Ingela Ottosson (M), 0491- 76 47 50
2:e vice ordförande: Mathias Karlsson (L), 0491-76 47 46

Kommunalråd: Andreas Erlandsson (S) och Ingela Ottosson (M)
Kommunalråd i opposition: Mathias Karlsson (L)

3. Ledamöter och ersättare i socialnämnden

Ledamöter

Stellan Lindeberg (S)
Jenny Ilke Hjelm (S)
Jonas Brorsson (S)
Elin Sejnehed (S)
Rolf Lindström (M)
Connéelia Lundin (M)
Leif Axelsson (SD)
Ulla Bengzon (SD)
Lukasz Czarnowski (L)
Angelica Ågren (V)
Ingemar Lennartsson (KD)

Ersättare (personliga) 

Patrik Wahlström (S)
Rickard Bäck (S)
Sara Malek (S)
Frida Bergvall (S)
Lars Engsund (M)
Göte Pettersson (M)
Laila Johansson (SD)
Chahanna Olsson (SD)
Kenny Svahn (L)
Fredrik Jonasson (V)
Andreas Englund (KD)

Ordförande/sammankallande:  Rolf Lindström  (M), 0491-76 48 09
1 vice ordförande: Stellan Lindeberg (S), 070-491 96 80
2.a vice ordförande: Ingemar Lennartsson (KD), 073-063 98 76

4. Ledamöter och ersättare i bildningsnämnden

Ledamöter

Anton Sejnehed (S)
Marie Holmgren (S)
Sami Durmishi (S)
Lena Blomander (S)
Carina Lind (M)
Gudrun Gustafsson (M)
Jan Johansson (SD)
Peter Bohman (SD)
Saga Lundberg (V)
Sven-Gunnar Persson (KD)
Magnus Larsson (C)

Ersättare (personliga)

Renata Miheler  (S)
Åke Nilsson (S)
Arne Nilsson (S)
Barbro Petersen (S)
Ewa Carlsson (M)
Lucas Lodge (M)
Johanna Bäckström Wörmke(SD)
Marie-Louise Svensson (SD)
Cenneth Holmberg (V)
Margareta Sjögren (KD)
Fredrik Eckerskog (L)

Ordförande/sammankallande: Anton Sejnehed (S), 0491-76 47 56
1:e vice ordförande: Carina Lind (M), 0491-76 46 65 
2:e vice ordförande: Magnus Larsson (C), 070-677 76 64

 

5. Ledamöter och ersättare i samhällsbyggnadsnämnden

Ledamöter

Anita Hultgren (S)
Åke Nilsson (S)
Catrin Alfredsson (S)
Ylva Alexandersson (M)
Lars-Göran Hansson (M)
Andreas Bäckström (SD)
Tobias Eriksson (L)
Claes Zachrisson (V)
Claes Mark (C)

Ersättare (personliga)

Sven-Åke Johansson (S)
Sebastian Holm  (S)
Yusuf Sheekh (S)
Pasquale Razzano (M)
Owe Karlsson (M)
Leif Axelsson (SD)
Pernilla Voss (L)
Vidar Aldorsson (V)
Berit Sjöö (KD)

Ordförande/sammankallande: Ylva Alexandersson (M), 0491-887 47
1:e vice ordförande: Anita Hultgren (S), 070-517 95 58
2:e vice ordförande: Tobias Eriksson  (L), 072-744 71 00

6. Ledamöter och ersättare i tekniska nämnden

Ledamöter

Yvonne Bergvall (S)
Elvis Prakatur (S)
Cornelia Stamer (S)
Stefan Pettersson (M)
Stefan Karlsson (M)
Peter Bohman (SD)
Stig Gustavsson (V)
Per Tingström (KD)
Thomas Björklund (C)

Ersättare (personliga)

Marie-Louise Örn Lagerqvist (S)
Sara Malek (S)
Joakim Rylin (S)
Per Örsta (M)
Robin Alsparr (M)
Jan Johansson (SD)
Agneta Aldorsson (V)
Göran Öberg (KD)
Antonio Nicoli (L)

Ordförande/sammankallande: Yvonne Bergvall (S), 0491-76 48 31 
1:e vice ordförande: Stefan Pettersson (M), 070-516 16 17
2:e vice ordförande: Per Tingström (KD), 076-831 90 22 

7. Ledamöter och ersättare i valnämnden

Ledamöter

Anders Österman (S)
Olivia Bergvall (S)
Thomas Pettersson (M)
Jan Johansson  (SD)
Karl-Erik Gustavsson (L)

Ersättare (personliga)

Sven-Åke Johansson (S)
Alf Holmberg (S)
Anders Stenberg (M)
Marie-Louise Svensson (SD)
Ulf Sjöö (KD)

Ordförande/sammankallande: Anders Österman (S)
Vice ordförande: Karl-Erik Gustavsson (L)