Sammanträden

Här kan du se när kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott, nämnderna och nämndernas arbetsutskott har sina sammanträden år 2022.

Sammanträdesplan för 2022

Kontakta oss
Kommunstyrelsens kansli- och utvecklingsenhet
Tfn: 0491-880 00