Sammanträden i Oskarshamns kommun

Här kan du se när kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott, nämnderna och nämndernas arbetsutskott har sina sammanträden år 2023.

Kommunfullmäktige sammanträder

2023

 • 13 februari
 • 13 mars
 • 3 april (INSTÄLLT)
 • 8 maj
 • 12 juni
 • 11 september
 • 9 oktober
 • 27 november
 • 11 december

Kommunfullmäktiges sammanträden börjar vanligen klockan 18.00 och är offentliga. Om du har frågor till kommunfullmäktige är du välkommen med din fråga under allmänhetens frågestund. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska den som vill ställa en fråga anmäla detta till kommunstyrelsens kansli senast klockan 12.00 två arbetsdagar före sammanträdet. Om sammanträdet är en måndag behöver frågan alltså vara kansliet tillhanda senast klockan 12.00 torsdagen innan. E-post: kommunstyrelsen@oskarshamn.se, telefon 0491-880 00.

Webbsändning från kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) sammanträder

2023

 • 24 januari
 • 7 februari
 • 7 mars
 • 4 april
 • 2 maj
 • 7 juni
 • 15 augusti
 • 5 september
 • 3 oktober
 • 7 november
 • 5 december

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv, arbetsmarknad och teknisk verksamhet (KSNAT) sammanträder

2023

 • 14 feb
 • 28 mars
 • 25 april
 • 16 maj
 • 8 juni
 • 15 augusti
 • 19 september
 • 17 oktober
 • 14 november

Kommunstyrelsen sammanträder

2023

 • 10 januari (konstituerande)
 • 31 januari
 • 28 februari
 • 21 mars
 • 18 april
 • 23 maj
 • 13 juni
 • 22 augusti
 • 26 september
 • 24 oktober
 • 21 november
 • 19 december

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott sammanträder

2023

 • 1 februari
 • 1 mars
 • 30 mars
 • 3 maj
 • 31 maj
 • 30 augusti
 • 27 september
 • 1 november
 • 29 november

Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder

2023

 • 17 januari
 • 14 februari
 • 14 mars
 • 11 april
 • 16 maj
 • 12 juni
 • 18 augusti
 • 12 september
 • 10 oktober
 • 14 november
 • 12 december

Bildningsnämndens arbetsutskott sammanträder

2023

 • 1 februari
 • 15 mars
 • 20 april
 • 31 maj
 • 30 augusti
 • 1 november
 • 15 november

Bildningsnämnden sammanträder

2023

 • 18 januari
 • 15 februari
 • 29 mars
 • 17 maj
 • 14 juni
 • 20 september
 • 15 november
 • 6 december

Socialnämndens arbetsutskott sammanträder

2023

 • 8 februari
 • 8 mars
 • 12 april
 • 10 maj
 • 7 juni
 • 16 augusti
 • 13 september
 • 11 oktober
 • 8 november
 • 6 december

Socialnämnden sammanträder

2023

 • 11 januari
 • 22 februari
 • 22 mars
 • 24 maj
 • 21 juni
 • 23 augusti
 • 27 september
 • 25 oktober
 • 22 november
 • 13 december
Kontakt
Kommunstyrelsens kansli- och utvecklingsenhet
Telefon: 0491-880 00