Vatten, avlopp, städning, sophantering

Frågor och tjänster som berör renhållning, dricksvatten, avfallshantering och avlopp hanteras av både Tekniska kontoret och Samhällsbyggnadskontoret.

Städavdelningens uppdrag är att upprätthålla en hälsosam inomhusmiljö samt att hålla våra lokaler i gott skick.

Kontakta Servicecenter

Servicecenter hjälper dig med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten.
Telefon: 0491–880 00

Öppettider:
Måndag: 07.30-18.00
Tisdag-fredag: 07.30–16.30

E-post: servicecenter@oskarshamn.se


Besöksadress: Stadshuset, Varvsgatan 8, Oskarshamn