Vatten, avlopp, städning, sophantering

Frågor och tjänster som berör renhållning, dricksvatten, avfallshantering och avlopp hanteras av både Tekniska kontoret och Samhällsbyggnadskontoret.
Miljöhuset Återbruk är ett miljö- och arbetsmarknadsprojekt i samverkan mellan Tekniska kontoret och Arbetsförmedlingen. Vi samlar in och tar till vara saker som annars skulle kastats bort.
Städavdelningens uppdrag är att upprätthålla en hälsosam inomhusmiljö samt att hålla våra lokaler i gott skick.

Kontakta Servicecenter

Servicecenter hjälper dig med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten.
Telefon: 0491–880 00

Öppettider:
Måndag: 07.30-18.00
Tisdag-fredag: 07.30–16.30

E-post: servicecenter@oskarshamn.se


Besöksadress: Stadshuset, Varvsgatan 8, Oskarshamn