Skola och fritidshem

Ett gott liv!

Med engagemang och arbetsglädje utbildar vi världsmedborgare. Allt är möjligt och ibland tar det längre tid. Vi vågar tänka olika! Mod, mångfald, engagemang och balans genomsyrar våra verksamheter.

På våra skolar utmanas varje elev och ges förutsättningar för trivsel och goda kunskaper av våra fantastiska pedagoger.

I våra skolor går drygt 3 000 elever

Bildningsförvaltningen
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn
Lotta Lindgren
Tillförordnad Förvaltningschef
Tfn: 0491-76 49 86
Sara Einarsson
Tillförordnad Verksamhetschef skola F-9
Tfn: 0491-76 49 80
Kontakta Servicecenter

Servicecenter hjälper dig med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten.
Telefon: 0491–880 00

Öppettider:
Måndag: 07.30-18.00
Tisdag-fredag: 07.30–16.30

E-post: servicecenter@oskarshamn.se


Besöksadress: Stadshuset, Varvsgatan 8, Oskarshamn