Författningssamling och styrande dokument

Här finns alla styrdokument som är producerade och politiskt antagna av Oskarshamns kommun samlade. De är uppdelade utifrån regleringsområde och ligger sedan i bokstavsordning.

Gällande och bindande bestämmelser

Dessa bestämmelser är gällande och bindande föreskrifter för alla människor som bor eller vistas i kommunen:

1. Kommunala taxor och avgifter

2. Styrning politisk organisation

3. Lokala föreskrifter och bestämmelser

Övriga styrdokument

Här finns andra typer av styrdokument för kommunen. Det innefattar olika styr-dokument för kommunala bolag och stiftelser, exempelvis bolagsordningar, ägardirektiv och stadgar.

Under övriga styrdokument finns även policies, riktlinjer och strategier som vägleder kommunens inriktning och arbete.

4. Styrning kommunala bolag och stiftelser

5. Policies, riktlinjer, strategier med mera

Policies

 Regler och bestämmelser

Riktlinjer

Strategier

Övriga styrdokument

Moa Skyllberg Persson
Utredningssekreterare
Tfn: 0491-882 87
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn
Per Nygren
Kommunsekreterare
Tfn: 0491–76 42 88
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn
Kontakta Servicecenter

Servicecenter hjälper dig med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten.
Telefon: 0491–880 00

Öppettider:
Måndag: 07.30-18.00
Tisdag-fredag: 07.30–16.30

E-post: servicecenter@oskarshamn.se


Besöksadress: Stadshuset, Varvsgatan 8, Oskarshamn