Förskola

Ett gott liv!

Vi tar till vara på allas lust att lära! Utifrån barnens intesse, nyfikenhet och initiativ skapar vi processer som syftar till utveckling och lärande mot målen. Förskolelärare ta ansvar för att undvisning och lärande sker genom medvetet målstyrda processer.

I kommunen finns förskolor i i både kommunal och enskild regi. Vi erbjuder ävn plats i natt- och helgomsorg för barn med föräldrar som arbetar oregelbundet.

Karta på våra förskolor, grundskolor, fritidshem och gymnasium.

 

Kontakta oss

Bildningsförvaltningen
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn
Lotta Lindgren
Förvaltningschef
Tfn: 0491-76 49 86
Ulrika Mellblom
Verksamhetschef förskola
Tfn: 0491-76 49 01