Utbildning för vuxna

Kontakta oss

Bildningsförvaltningen
Tfn: 0491–880 00
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn
Komvux, Lärvux och SFI
Postadress:
Box 708
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Stengatan 21
572 55 Oskarshamn
Bengt Bobeck
Rektor Enhet C (EK, FT, Komvux)
Tfn: 0491 - 76 45 04
Mari Svensson
Administratör
Tfn: 0491 - 885 27