Utbildning för vuxna

Kontakta oss

Bildningsförvaltningen
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn
Komvux, Lärvux och SFI
Postadress:
Box 708
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Stengatan 21 (Korridor 6)
572 55 Oskarshamn
Bengt Bobeck
Rektor Enhet C
Tfn: 0491 - 76 45 04
Mari Svensson
Administratör
Tfn: 0491 - 885 27
Eva-Marie Lundqvist
Studie- och yrkesvägledare, vikarie för Ellen Bronkhorst
Tfn: 0491-885 93