Utbildning för vuxna

Bildningsförvaltningen
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn
Komvux, Lärvux och SFI
Besöksadress:
Stengatan 21 (Korridor 6)
572 55 Oskarshamn
Richard Berkeby
Rektor Enhet C
Tfn: 0491 - 76 45 04
Mari Svensson
Administratör
Tfn: 0491 - 885 27
Eva-Marie Lundqvist
Studie- och yrkesvägledare, vikarie för Ellen Bronkhorst
Tfn: 0491-88593
Kontakta Servicecenter

Servicecenter hjälper dig med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten.
Telefon: 0491–880 00

Öppettider:
Måndag: 07.30-18.00
Tisdag-fredag: 07.30–16.30

E-post: servicecenter@oskarshamn.se


Besöksadress: Stadshuset, Varvsgatan 8, Oskarshamn