Nyhetsarkiv

Filtrera listning

 • I dag 10:28

  Nominera till samhällsbyggnadsnämndens stipendier

  Varje år delas stipendier ut av samhällsbyggnadsnämnden i Oskarshamns kommun. Stipendierna delas ut till föreningar, företagare eller privatpersoner som särskilt har bidragit till ett positivt...

 • I dag 09:40

  Dags att ansöka om flagga

  Nu är det dags att ansöka om svensk fana eller flagga. Dessa delas ut av Stiftelsen Sveriges Nationaldag samt av Länskommittén Sveriges Nationaldag i Kalmar län. Fanorna delas ut vid ceremonin på...

 • 21 februari 2020

  Oskarshamns kommun växer

  När SCB sammanställt siffrorna står det klart att det pekar uppåt för Oskarshamns kommun, som ökade befolkningen med totalt 174 personer under 2019. Vi var vid årets slut 27 102 invånare i...

 • 18 februari 2020

  Scenen är din!

  Scenen är din! I Oskarshamn finns fyra kommunala scener. Alla har möjlighet att boka och använda scenerna kostnadsfritt för att ordna konserter, teatrar eller andra uppträdanden – vad du väljer att...

 • 10 februari 2020

  Coronaviruset - här hittar du information

  Coronavirusets spridning i världen har fått mycket uppmärksamhet den senaste tiden. Har du frågor eller funderingar finns information att få på flera myndigheters webbsidor. Folkhälsomyndigheten...

 • 6 februari 2020

  Samtalsgrupp

  Samtalsgrupp för dig som har varit utsatt för våld i en nära relation Våld kan se ut på så många olika sätt. Det kan vara slag, knuffar eller en sönderslagen dörr. Andra gånger är det hot, kränkande...

 • 27 januari 2020

  En vecka för barnen

  Hej föreningar och organisationer! 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Detta betyder att barns roll som rättighetsbärare ytterligare stärks. Vi på Oskarshamns kommun vill uppmärksamma...

 • 26 januari 2020

  Kan du ha rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten?

  Information från Pensionsmyndigheten. Kan du ha rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten? Bostadstillägg är ett tillägg till den allmänna pensionen. Din bostadskostnad, dina inkomster och...

 • 15 januari 2020

  Riktlinjer för minoritetspolitiskt arbete

  Från den 1 januari 2019 reviderades lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk så att rättigheter och skyldigheter för dessa grupper stärks ytterligare. Kommuner är nu exempelvis...

 • 14 januari 2020

  Trafikverket arbetar på E22

  Information från Trafikverket Trafikverket bygger om trafikplatsen Södra för att förbättra trafikflödet. Så påverkas du som trafikant Det kommer att vara begränsad framkomlighet och sänkt hastighet...

 • 9 januari 2020

  Oskarshamns kommun har infört kompiskort för personer med funktionsvariationer

  Kompiskortet är en möjlighet för dig som har en funktionsvariation att tillsammans med en kompis ta del av olika aktiviteter och arrangemang. Du bestämmer vem som följer med, det kan vara en vän, en...

 • 8 januari 2020

  Barnrättslagen – för barnens bästa

  Nu stärks arbetet med barns rättigheter. Den 1 januari 2020 blir barnkonventionen lag i Sverige. Det betyder att FN:s barnkonvention som Sverige ratificerade år 1990 nu får en ännu starkare ställning...

 • 2 januari 2020

  Vad tycker de äldre om äldreomsorgen

  Vi är glada över det goda resultat vi fått i undersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen”. Enkäten görs årligen av Socialstyrelsen och i två delar, en för hemtjänst och en för särskilt...

 • 27 december 2019

  Nya medborgarlöften

  I mellandagarna skrevs ett nytt samverkansavtal och nya medborgarlöften mellan polisen och Oskarshamns kommun.  Syftet med samverkansavtalet och medborgarlöftena är bland annat att skapa dialog med...

 • 18 december 2019

  Det går bra nu

  2019 års medborgarundersökning visar att Oskarshamnsborna blir alltmer nöjda med sin kommun. Det är bra att bo i Oskarshamn, kommunens verksamheter får gott betyg, informationen är god och det...

 • 16 december 2019

  Inloggning Unikum

  Nu kan du som vårdnadshavare logga in i Unikum med hjälp av Bank-id istället för lösenord. Via inloggningssidan https://start.unikum.net/unikum/login.jsp väljer du ”Andra sätt att logga in” istället...

 • 5 december 2019

  Nya parkeringsplatser i centrum

  Nu finns 17 nya parkeringsplatser klara på Tunnbindaregatan i centrum. Du får stå i två timmar med parkeringsskiva, 8-19 på vardagar och 8-15 på lördagar, övrig tid fri parkering.   Du kan läsa mer...

 • 5 december 2019

  Vintertorget är tillbaka!

  Äntligen är Vintertorget tillbaka! Söndag 8 december klockan 12 invigs torget och sedan blir det evenemang och aktiviteter och skridskobana som är öppen alla dagar.  Öppettider skridskobanan med...