Social- och familjefrågor

Någon gång i livet kan alla vara i en situation där man behöver stöd och hjälp från någon utomstående. Socialtjänstens individ- och familjeomsorg kan vara ett sådant stöd. Här kan du läsa om olika typer av stöd som socialtjänsten erbjuder.

I familjer, som förälder, barn och ungdom, kan man ibland behöva någon utifrån som kan lyssna, vägleda, ge råd och stöd. Ibland kan det vara svårt i relationer. Man kan känna svårigheter i sitt föräldraskap. Att leva tillsammans är inte alltid det lättaste. Det kan vara svårt att kommunicera med sin partner, sina barn eller sina föräldrar.

Oftast löser sig problemen efter en tid, men ibland kan man behöva hjälp för att gå vidare. Då är det skönt att prata med någon som har erfarenhet och kunskap.

Konsumtion av olika droger innebär både fysiska och psykiska risker. Alkoholkulturen finns runt omkring oss, och många av oss använder alkohol. Det finns tydliga gränser för vad som är beroende och missbruk, men övergången mellan bruk och missbruk är successiv. Var tionde person här i landet har "problem" med alkohol eller droger.

Riskbruk, missbruk och beroende kan man antingen bryta på egen hand, med hjälp av familj och vänner, eller få stöd i genom olika insatser.

Tillsammans med dig/er söker vi hitta det stöd som du och/eller din familj behöver.

Under september-oktober genomför Individ- och familjeomsorgen en brukarundersökning. Resultatet av den brukarundersökningen kommer i januari att finnas publicerat på sidan om Brukarundersökning.

Kontakta oss

RECEPTION BARN OCH FAMILJ
Tfn: 0491-76 47 60
Besöksadress:
Hantverksgatan 64
572 57 Oskarshamn

Vill du göra en anmälan om att ett barn far illa?

Kontakta mottagningssekreterarna,
0491-76 47 65 och/eller 0491-76 47 74

Faxnr: 0491-76 47 69

Öppettider för BARN OCH FAMILJ:

Måndag: klockan 8:30-17:30
Tisdag - Torsdag: klockan 8:30-16:00
Fredag: klockan 8:30-14:30

Lunchstängt varje dag mellan klockan 12:00-13:00.

I BARN OCH FAMILJ ingår Utredningsenheten, Placeringsenheten och Råd- och stödenheten.

RECEPTION VUXNA
Tfn: 0491-76 46 02
Besöksadress:
Hantverksgatan 70
572 57 Oskarshamn

Öppettider för Vuxna:

Drop-in och telefontid:
08:30-09:30 varje dag

Arabisk tolk finns på måndagar och onsdagar under drop-in.

Övriga öppettider är:

Måndag, onsdag, torsdag 08:00-16:00
Tisdag: 08:00-09:15, 13:00-16:00
Fredag: 08:00-14:30

Lunchstängt varje dag mellan klockan 12:00-13:00