Social- och familjefrågor

Under september-oktober genomför Individ- och familjeomsorgen en brukarundersökning. Resultatet av den brukarundersökningen kommer i januari 2018 att finnas publicerat på sidan om Brukarundersökning.

 

Någon gång i livet kan alla vara i en situation där man behöver stöd och hjälp från någon utomstående. Socialtjänstens individ- och familjeomsorg kan vara ett sådant stöd. Här kan du läsa om olika typer av stöd som socialtjänsten erbjuder.

I familjer, som förälder, barn och ungdom, kan man ibland behöva någon utifrån som kan lyssna, vägleda, ge råd och stöd. Ibland kan det vara svårt i relationer. Man kan känna svårigheter i sitt föräldraskap. Att leva tillsammans är inte alltid det lättaste. Det kan vara svårt att kommunicera med sin partner, sina barn eller sina föräldrar.

Oftast löser sig problemen efter en tid, men ibland kan man behöva hjälp för att gå vidare. Då är det skönt att prata med någon som har erfarenhet och kunskap.

Konsumtion av olika droger innebär både fysiska och psykiska risker. Alkoholkulturen finns runt omkring oss, och många av oss använder alkohol. Det finns tydliga gränser för vad som är beroende och missbruk, men övergången mellan bruk och missbruk är successiv. Var tionde person här i landet har "problem" med alkohol eller droger.

Riskbruk, missbruk och beroende kan man antingen bryta på egen hand, med hjälp av familj och vänner, eller få stöd i genom olika insatser.

Tillsammans med dig/er söker vi hitta det stöd som du och/eller din familj behöver.

Kontakta oss

Barn och familj
Tfn: 0491-76 46 50, 76 47 60
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn

Barn och familj består av utredningsenheten, placeringsenheten och råd- och stödenheten.

Faxnr till utredningsenheten och placeringsenheten: 0491-76 47 69.

Vill du göra en anmälan om att ett barn far illa? Kontakta mottagningssekreterarna,
0491-76 47 65 och/eller 0491-76 47 74.

Barn och familjs öppettider:
Måndag 8:30-17:30
Tisdag - Torsdag 8:30-16:00
Fredag 8:30-14:30
Lunch mellan 12:00-13:00

Råd- och stödenheten
Tfn: 0491-76 46 50
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Garvaregatan 9-11
572 32 Oskarshamn
Missbruk och Beroende
Tfn: 0491-76 46 02
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Hantverksgatan 70
572 57 Oskarshamn