Fritidshem A-Ö

Fritidshemmen tar emot barn under den del av dagen då de inte vistas i skolan och under lov då vårdnadshavare studerar eller arbetar. Fritidshemmens uppgift är att komplettera skolan samt erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. På varje skola finns ett eller flera fritidshem.

Ansökan om plats görs via e-tjänst förskola, fritidshem och skola

I Oskarshamns kommun finns följande fritidshem vid grundskolorna

A – K

L – Ö

  • Misterhults fritidshem | Misterhults skolan (friskola)
  • Norra skolans fritidshem | Norra skolan – avdelningar Ejdern, Hägern, Tärnan och Viggen
  • Påskallavikskolans fritidshem | Påskallavikskolan – avdelningar Näset och Spänget
  • Rödsleskolans fritidshem | Rödsleskolan – avdelningar Ekan och Fregatten. Grundsärskolan går även på dessa avdelningar.
  • Saltvikskolans fritidshem | Saltvikskolan – avdelning Saltvik
  • Träningsskolans fritidshem | Träningsskolan – avdelning Kungsörnen
  • Vallhallaskolans fritidshem | Vallhallaskolan – avdelningar Höken och Örnen

Kontakta oss

Bockaraskolans fritidshem - Talldungen
Tfn: 0491- 76 49 47
Figeholmskolans fritidshem - Skutan
Tfn: 0491-76 49 84
Fårboskolans fritidshem -Lammet
Tfn: 0491 - 76 49 66
Kristdalaskolans fritidshem - Regnbågen
Tfn: 0491 - 76 49 76
Kristinebergskolans fritidshem - Björnen
Tfn: 0491-76 44 45
Kristinebergskolans fritidshem - Grävlingen
Tfn: 0491-76 44 40
Kristinebergskolans fritidshem - Gölkärret
Tfn: 0491-76 48 97
Kristinebergskolans fritidshem - Räven
Tfn: 0491- 76 44 55
Kristinebergskolans fritidshem - Vargen
Tfn: 0491-76 41 91
Norra skolans fritidshem - Ejdern
Tfn: 0491-76 49 17, 0491-76 49 00
Besöksadress:
Länsmannsängen 6
Norra skolans fritidshem - Hägern
Tfn: 0491- 76 49 25, 0491-76 49 18
Besöksadress:
Hemvägen 6
Norra skolans fritidshem - Tärnan
Tfn: 0491-887 19, 0491-76 49 27
Norra skolans fritidshem - Viggen
Tfn: 0491-76 49 21, 0491-76 44 71
Påskallavikskolans fritidshem - Näset
Tfn: 0491-76 49 57
Påskallavikskolans fritidshem - Spänget
Tfn: 0491-76 49 57
Rödsleskolans fritidshem - Ekan
Tfn: 0491 - 76 48 96
Rödsleskolans fritidshem - Fregatten
Tfn: 0491 - 76 48 57
Saltvikskolans fritidshem - Saltvik
Tfn: 0491-76 49 40, 0491-76 49 42
Träningsskolans fritidshem
Tfn: 0491-764443
Vallhallaskolans fritidshem - Höken
Tfn: 0491-76 49 11
Vallhallaskolans fritidshem - Örnen
Tfn: 0491-76 49 10