Fritidshem A-Ö

Fritidshemmen tar emot barn under den del av dagen då de inte vistas i skolan och under lov då vårdnadshavare studerar eller arbetar. Fritidshemmens uppgift är att komplettera skolan samt erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. På varje skola finns ett eller flera fritidshem.

Ansökan om plats görs via e-tjänst förskola, fritidshem och skola

I Oskarshamns kommun finns följande fritidshem vid grundskolorna

A – K

L – Ö

Kontakt
Bockaraskolans fritidshem - Talldungen
Telefon: 0491- 76 49 47
Figeholmskolans fritidshem - Skutan
Telefon: 0491-76 49 84
Fårboskolans fritidshem -Lammet
Telefon: 0491 - 76 49 66
Kristdalaskolans fritidshem - Regnbågen
Telefon: 0491 - 76 49 76
Kristinebergskolans fritidshem - Björnen
Telefon: 0491-76 44 45
Kristinebergskolans fritidshem - Grävlingen
Telefon: 0491-76 44 40
Kristinebergskolans fritidshem - Gölkärret
Telefon: 0491-76 48 97
Kristinebergskolans fritidshem - Räven
Telefon: 0491- 76 44 55
Kristinebergskolans fritidshem - Vargen
Telefon: 0491-76 41 91
Norra skolans fritidshem - Stormfågeln
Telefon: 0491- 76 49 25, 0491-76 49 17
Besöksadress:
Länsmansgatan 6
Norra skolans fritidshem - Tärnan
Telefon: 0491-887 19, 0491-76 49 27
Norra skolans fritidshem - Viggen
Telefon: 0491-76 49 21, 0491-76 44 71
Påskallavikskolans fritidshem - Näset
Telefon: 0491-76 49 57
Påskallavikskolans fritidshem - Spänget
Telefon: 0491-76 49 57
Rödsleskolans fritidshem - Ekan
Telefon: 0491 - 76 48 96
Rödsleskolans fritidshem - Fregatten
Telefon: 0491 - 76 48 57
Saltvikskolans fritidshem - Saltvik
Telefon: 0491-76 49 40, 0491-76 49 42
Träningsskolans fritidshem
Telefon: 0491-764443
Vallhallaskolans fritidshem - Höken
Telefon: 0491-76 49 11
Vallhallaskolans fritidshem - Örnen
Telefon: 0491-76 49 10