Studie- och yrkesvägledare i grundskolan

Vägledning är en process för att varje elev ska få tillräckligt med kunskap och information för att göra ett väl underbyggt val inför framtida studie- och yrkesval. I denna process ingår att identifiera och formulera dina¨behov, intressen och förutsättningar. I SYV-planerna för de olika skolorna beskrivs arbetet med hur skolan arbetar för att ge eleverna så bra förutsättningar som möjligt för att hantera frågor som rör val av studier och yrken.

Kontakta din studie- och yrkesvägledare på din skola för mer information.

På grund av rådande omständigheter kring Covid-19 ska Studie- och yrkesvägledningen ske via telefon, e-post eller andra digitala lösningar.