Förskola

Ett rikt språk för ett gott liv!

Förskolans uppdrag handlar om att erbjuda barnen en utbildning med rika tillfällen att utveckla kunskaper, förmågor och värden. Där omsorg, lek och lärande bildar en helhet. Barnen lär sig att leva i världen så att världen klarar sig!

Undervisningen i förskola bygger främst på ett utforskande förhållningssätt. Det innebär att vi arbetar i målstyrda processer tillsammans med barnen genom olika projekt. Att arbeta i projekt handlar om att få stanna upp och vara i fördjupningar tillsammans med barnen i meningsfulla sammanhang. Ett sammanhang som blir både kunskaps- och språkutvecklande. Ett meningsfullt sammanhang som tar sin utgångspunkt i barnens erfarenheter, intressen, nyfikenhet och förundran.

I Oskarshamns kommun finns förskolor i både kommunal och enskild regi. Vi erbjuder även plats i natt- och helgomsorg för barn med föräldrar som arbetar oregelbundna tider.

Karta på våra förskolor, grundskolor, fritidshem och gymnasium.

Kontakt
Bildningsförvaltningen
Telefon: 0491-880 00
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn
Lotta Lindgren
Förvaltningschef
Telefon: 0491-880 00
Ulrika Mellblom
Verksamhetschef förskola
Telefon: 0491-880 00