Skolval

SKOLVAL till förskoleklass höstterminen 2023

Vår e-tjänst för skolvalet till förskoleklass till höstterminen 2023 öppnar under februari 2023.

Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk. Detta innebär att alla barn som är födda 2017 har skolplikt och som vårdnadshavare ska man därmed göra ett skolval inför skolstarten 2023.
Läs gärna mer på Skolverkets hemsida: www.skolverket.se/skolformer/forskoleklass

Barn har en anvisad skola utifrån det upptagningsområde som finns och det grundas på folkbokföringsadress. I skolvalet har ni som vårdnadshavare möjlighet att påverka ert barns skolplacering, har ni önskemål om att ert barn ska börja i en annan skola än den anvisade skolan görs det i skolvalet.

Informationsbrev skickas hem till vårdnadshavare under vecka 5 inför skolvalet till förskoleklass.
Har barnet två vårdnadshavare behöver båda godkänna skolvalet.

Besked om skolplacering lämnas i mars/april. Utskick görs via mail från vår e-tjänst skolvalet. Logga in på e-tjänsten förskola, fritidshem och skola, under mina sidor och mina ärende ser man den skolplacering som barnet fått. 

Från att besked om skolplacering getts ska en ev. överklagan inkomma inom tre veckor. Läs mer på sida om överklagan på skolplacering hur man går tillväga.

Läs mer i vårt styrdokument Riktlinjer för skolval, skolbyte och skolplacering.

Ansökan om Fritidshemsplacering sker efter besked om skolplacering

Ansökan om fritidshemsplats sker i e-tjänsten när besked om skolplacering har lämnats till dig som vårdnadshavare, som sker i mars/april. En fritidshemsplacering ska erbjudas plats så snart det framkommit att eleven har behov av en sådan plats, önskat placeringsdatum styr erbjudandet. Placeringserbjudande skickas sedan ut i juni inför hösten.

En fritidshemsplacering erbjuds elev i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete och studier. Fritidshems platsen är avgiftsbelagd och verksamheten tillämpar maxtaxa.

Du som i skolvalet ansökt om skolplacering enskilt bedriven grundskola behöver kontakta den huvudmannen. Ansökan sker inte via kommunens e-tjänst.

Uppsägning av förskoleplats

För dig som haft ditt barn inom kommunal förskola, avslutas förskoleplatsen automatiskt. Du som haft ditt barn i enskilt bedriven förskola behöver undersöka vilka uppsägningsvillkor som gäller hos huvudmannen.

Skolskjuts 

Rätten till skolskjuts kan påverkas vid val av annan skola än den anvisade skolan. 
Mer information om skolskjuts finns på sidan Skolskjuts till kommunala skolor.

Behöver du hjälp med ditt skolval eller har frågor?
Vänligen kontakta Servicecenter på 0491-880 00 eller via besök på stadshuset.