Skolval

SKOLVAL till förskoleklass höstterminen 2022

Vår e-tjänst för skolvalet till förskoleklass till höstterminen 2022 öppnar under februari 2022.

Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk. Detta innebär att alla barn som är födda 2016 har skolplikt och som vårdnadshavare ska man därmed göra ett skolval inför skolstarten 2022.
Läs gärna mer på Skolverkets hemsida: www.skolverket.se/skolformer/forskoleklass

Barn har en anvisad skola utifrån det upptagningsområde som finns och det grundas på folkbokföringsadress. I skolvalet har ni som vårdnadshavare möjlighet att påverka ert barns skolplacering, har ni önskemål om att ert barn ska börja i en annan skola än den anvisade skolan görs det i skolvalet.

Informationsbrev skickas hem till vårdnadshavare under veckan 5 inför skolvalet till förskoleklass.
Har barnet två vårdnadshavare behöver båda godkänna skolvalet.

Besked om skolplacering lämnas i början av april. Utskick görs via mail från vår e-tjänst, där följer man även sina ärenden.

Från att besked om skolplacering getts ska en ev. överklagan inkomma inom tre veckor. Läs mer på sida om överklagan på skolplacering hur man går tillväga.

Läs mer i vårt styrdokument Riktlinjer för skolval, skolbyte och skolplacering.

Ansökan om Fritidshemsplacering till förskoleklass

I samband med skolvalet kan du som vårnadshavare ansöka om plats på fritidshem. Om behovet av fritidshemsplacering uppstår efter att ni gjort skolvalet i e-tjänsten och tjänsten stängts, kan en separat ansökan om fritids göras i e-tjänsten så snart beskedet om skolplacering lämnats.

En fritidshemsplacering erbjuds elev i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete och studier. Fritidshems platsen är avgiftsbelagd och verksamheten tillämpar maxtaxa.

Uppsägning av förskoleplats

För dig som haft ditt barn inom kommunal förskola, avslutas förskoleplatsen automatiskt. Du som haft ditt barn i enskilt bedriven förskola behöver undersöka vilka uppsägningsvillkor som gäller hos huvudmannen.

Skolskjuts 

Rätten till skolskjuts kan påverkas vid val av annan skola än den anvisade skolan. 
Mer information om skolskjuts finns på sidan Skolskjuts till kommunala skolor.

Behöver du hjälp med ditt skolval eller har frågor?
Vänligen kontakta Servicecenter på 0491-880 00 eller via besök på stadshuset.