Bo och bygga – lättläst

Här hittar du information som kan hjälpa dig när du tänker hyra eller köpa en bostad.

Du hittar också information om du vill bygga eller ändra en fastighet eller köpa en villatomt i Oskarshamns kommun.

Du kan också läsa om detaljplaner, kartor och mätningar och vilket ansvar du har för underhåll av ditt hus och tomt.

Bostad

Oskarshamns kommun har ingen bostadsförmedling.

Du ska själv ta kontakt med de som hyr ut lägenheter.

Här hittar du en lista över bostadsföretag, fastighetsmäklare som erbjuder boende i Oskarshamns kommun.

Det kommunala bostadsbolaget i Oskarshamn som hyr ut lägenheter heter Byggebo

Köpa en villatomt

Om du vill bygga en egen villa kan du ställa dig i kö för att köpa en tomt av kommunen.

Tomterna finns i Oskarshamns alla tätorter.

Vissa av tomterna består av naturmark där en del markarbete är nödvändigt innan man kan bygga.

Andra tomter är mer förberedda, det vill säga fyllda eller urgrävda till en jämn nivå.

Här hittar du mer information om villatomter och tomtkön. (inte skrivet som lättläst) 

När behöver du söka bygglov

Om du behöver bygglov eller inte beror på vad du vill göra och var du ska göra det.

Om du ska bygga ett nytt hus eller ändra på det hus du redan har, ska du söka bygglov hos kommunen.

Du behöver också bygglov om du ska använda en byggnad för något annat, till exempel bygga om bostäder till en affärslokal.

Samhällsbyggnadsnämnden bestämmer om du får bygga eller inte.

Det kostar pengar att söka bygglov, marklov och rivningslov.

Är du osäker på om det du vill göra kräver lov ska du kontakta kommunens bygglovshandläggare på telefon 0491-887 30.

De svarar på dina frågor måndag till torsdag klockan 09.30–11.30.

Du får inte börja bygga förrän du har fått bygglov och startbesked.

I vissa fall kan man få startbesked när man får bygglov.

För större byggprojekt måste man ha ett möte som kallas tekniskt samråd.

På detta möte måste en ansvarig för byggprojektet vara med.

Det är många bestämmelser som ska uppfyllas:

  • Detaljplanens bestämmelser.
  • Byggnaden eller lokalen ska vara lämplig för det de ska användas till.
  • Byggnaden ska vara tillgänglig för personer med olika funktionsnedsättningar.
  • Se till att det inte finns risk för olyckor.
  • Se till att den inte finns risk för översvämning.

När samhällsbyggnads-kontoret fått din ansökan kontrollerar de att den uppfyller alla krav.

Om du ska bygga nära din tomtgräns eller om förslaget inte stämmer med detaljplanen måste kommunen höra med grannarna innan kommunen kan fatta ett beslut om bygglov.

Bygglovet slutar att gälla om du inte börjat bygga inom 2 år eller om byggnaden inte är klar inom 5 år efter du fått bygglov.

Du måste då söka nytt bygglov.

När byggnaden är klar ska du få ett slutbesked från kommunen innan du får börja använda byggnaden.

Marklov

Du måste ansöka om marklov hos kommunen om du vill höja eller sänka din tomt.

Det kallas att förändra tomtens höjdläge.

Rivningslov

Du måste ansöka om rivningslov hos kommunen när du ska riva en byggnad eller en del av en byggnad.

Du måste ha rivningslov även om byggnaden är mycket liten eller i dåligt skick.

Här kan du läsa mer om bygglov, marklov och rivningslov. (inte skrivet som lättläst)

När behöver du inte söka bygglov men göra en anmälan?

Om du bygger något som det inte krävs bygglov för kan ändå anmälan krävas.

Det kallas anmälningspliktig åtgärd.

Du måste göra en anmälan om du vill bygga ett så kallat attefallshus om högst 25 kvadratmeter, göra en tillbyggnad på högst 15 kvadratmeter eller bygga högst två takkupor.

En anmälningspliktig åtgärd får inte påbörjas  innan samhällsbyggnadsnämnden har gett ett startbesked.

Här kan du läsa mer om anmälningspliktig åtgärd. (inte skrivet som lättläst) 

När behöver du inte ansöka om bygglov

Bor du i ett en- eller tvåbostadshus och vill bygga friggebodar och plank samt skärmtak över uteplats eller entré behöver du inte söka bygglov.

Avståndet till närmsta granne eller fastighet måste vara minst 4,5 meter.

Detta avstånd gäller också mot en väg eller ett grönområde.

Om din granne tillåter att komplement-byggnaden byggs närmare tomtgränsen får du lov att göra det.

Det är bra om ni skriver ner detta godkännande för att undvika missförstånd i framtiden.

I vissa fall får du även måla om din byggnad och byta fasad- eller takmaterial om byggnadens eller områdets utseende inte ändras för mycket.

Är du osäker på vad som gäller, kan du kontakta kommunens bygglovshandläggare på telefon 0491-887 30.

De svarar på dina frågor måndag till torsdag klockan 09.30–11.30.

Under Vanliga frågor och svar om bygglov och anmälan får du veta mer vad som gäller. (inte skrivet som lättläst) 

Detaljplaner

Samhällsbyggnadskontoret gör planer för hur kommunen ska växa och utvecklas.

I kommunens detaljplaner står det vad kommunen får bygga och på vilka platser.

Du kan säga vad du tycker om kommunens planer.

Kartor och mätningar

Om du behöver en karta på papper eller till din dator så kan du beställa kartor från kommunen.

Detta kan kosta pengar.

När du ska bygga ett hus kan du behöva en nybyggnadskarta.

Kommunens bygglovshandläggare kan svara på om du behöver en sådan karta till ditt bygglov.

Vi kan också hjälpa till med mätningar i både plan och höjd.

Det kanske du behöver om du ska bygga ett hus eller en väg.

Fastighetsägaren har ansvar för underhåll av sitt hus och tomt

Fastighetsägaren måste underhålla sitt hus och sin tomt.

Ett exempel är att det inte får läcka in vatten genom taket.

Ett annat exempel är att en häck vid en gata måste klippas.

Detta för att det ska vara säkert för de som går, cyklar och kör bil.

Här kan du läsa mer om vad som gäller för trafiksäkerhet utanför ditt hus. (inte skrivet som lättläst) 

Under vintern måste alla fastighetsägare skotta och sanda trottoaren längs med sin fastighet. 

Det är inte tillåtet att lägga snö från fastigheter och från infarter ut i körbanan.

Lägg snön på din tomt i stället.

Du som fastighetsägare kan gratis hämta mindre mängder salt eller flis:

  • på Tekniska kontorets förråd på Primovägen 6 i Oskarshamn
  • vid reningsverket i Kristdala
  • vid återvinningsgården i Påskallavik
  • vid Fårbo Pulkabacken Källehorvavägen/Djupsjövägen
  • vid Figeholm Reningsverket (kan vara låst, hämta då vid Fårbo)

Ta med egen hink eller annat kärl för påfyllning.

Här kan du läsa mer om vad som gäller vid vintersäsong med snö. (inte skrivet som lättläst) 

Tycker du att ett hus eller tomt är dåligt underhållen kan du kontakta oss genom Servicecenter, 0491-880 00.

Vi kommer då att titta på om något måste bli bättre.