Sopor och återvinning – lättläst

I Oskarshamns kommun sorterar vi soporna.

Det vinner både du och miljön på.

Du ska sortera ut allt som varit förpackningar av:

 • glas
 • metall
 • papper
 • kartong
 • plast
 • ​tidningar

och lämna på den närmaste Förpacknings- och tidningsinsamlingens (FTI) återvinningsstation.

Det finns farligare avfall som exempelvis

 • glödlampor
 • batterier
 • färgrester
 • lösningsmedel
 • och andra kemikalier

Detta ska lämnas på en återvinningscentral.

Andra vanliga sopor från huset kan du lämna i soptunnan.

I den gröna påsen kan du lägga matrester och annat avfall som komposteras.

I den röda påsen lägger du sopor som ska brännas.

Det är Kretslopp Sydost som sköter sophämtningen och avfallshanteringen i Oskarshamns kommun.