Informationssäkerhet

Informationssäkerhet handlar om att tillhandahålla rätt information till rätt person vid rätt tillfälle.

Oskarshamns kommun har sedan ett par år tillbaka en Informationssäkerhetspolicy, som beskriver ledningens syn på arbetet med informationssäkerhet. Under policyn finns riktlinjer för informationssäkerhet. De beskriver vad som ska göras för att uppnå ledningens syn på informationssäkerhet. Under riktlinjerna finns ett antal rutiner som beskriver hur vi praktiskt ska arbeta med informationssäkerhet.

Informationssäkerhet är i första hand en verksamhetsfråga, men kopplingen till IT blir ständígt allt tydligare i takt med att allt flera verksamhetssystem digitaliseras. 

Kontakta oss
Lars Blomberg
Säkerhetschef
Tfn: 0491-880 00