Informationssäkerhet

Informationssäkerhet handlar om att tillhandahålla rätt information till rätt person vid rätt tillfälle.

Oskarshamns kommun har sedan ett par år tillbaka en Informationssäkerhetspolicy, som beskriver ledningens syn på arbetet med informationssäkerhet. Riktlinjer för informationssäkerhet är under framtagande, och de kommer sedan att följas av rutiner för hur det dagliga arbetet ska bedrivas.  

Informationssäkerhet är i första hand en verksamhetsfråga, men kopplingen till IT blir ständígt allt tydligare i takt med att allt flera verksamhetssystem digitaliseras.