Hot och våld

Säkerhetsavdelningen samordnar arbetet mot hot och våld.

Säkerhetsavdelningen samordnar kommunens förebyggande arbete mot hot och våld. Detta gäller dels den kommunala organisationen och de förtroendevalda, och dels kommunens invånare och besökare. Arbetet handlar om omvärldsbevakning, kompetenshöjande åtgärder i form av både utbildning och övning, samt ett nära samarbete med polismyndigheten lokalt. 

Om du har frågor om hot och våld är du välkommen att kontakta kommunens säkerhetschef. 

Kontakta oss
Lars Blomberg
Säkerhetschef
Tfn: 0491-880 00