Räddningstjänsten

Uppdrag

Räddningstjänsten Oskarshamn arbetar för ett tryggt och säkert samhälle och finns till för dig dygnet runt alla dagar om året.

Vårt uppdrag är att förhindra olyckor och genomföra effektiva räddningsinsatser av olika slag. Exempel på insatser är bränder, drunkningar, trafikolyckor, stormskador, ras, kemikalieolyckor och farliga utsläpp. Vi arbetar också med samhällsplanering, ansvarar för sotningsärenden, kontroll av brandskydd och utfärdar tillstånd för brandfarliga varor.

Genom utbildning, information och rådgivning stödjer vi alla som bor, arbetar, vistas och färdas i vår kommun att ta sitt ansvar för liv och säkerhet. Det gäller även företag och organisationer som finns i kommunen. Det är dem, både individer och organisationer, som vi ytterst arbetar för.

Mål  2021

Minska risken för att olyckor inträffar genom att:

 • Återuppta hembesök efter COVID-restriktioner upphört och massvaccinering är genomförd.
 • Genomföra 53 planerade tillsyner hos företag och offentliga verksamheter.
 • Påbörja arbetet med behovsanpassat brandskydd för personer i riskgrupper.

Arbeta brett med säkerhetsfrågor genom att:

 • Informera allmänheten om risker med brand och andra olyckor
 • Genomföra utbildningar i brandskydd för kommunal personal efter COVID-restriktioner upphört och massvaccinering är genomförd.
 • Ha en hög tillgänglighet för medborgarna.

Minska skador till följd av olyckor genom att:

 • Öva operativ personal  upp till 200 timmar beroende på funktion.
 • Ha tillgång till rätt operativ utrustning.
 • Kunna erbjuda ledarskapsutbildningar inom räddningstjänst.
 • Uppfylla avtalet mot OKG.
 • Uppdatera insatskort  för farliga verksamheter.

Organisation

Räddningstjänsten består av flera enheter, bland annat

 • Metod och utbildning
 • Samhällsskydd
 • Operativa enheten
 • Kärnkraftsindustri

Den operativa enheten av räddningstjänsten – den som rycker ut vid olika larm som bränder, drunkningar, trafikolyckor med mera – består för närvarande av cirka 70 heltidsanställda fördelade på två stationer. En brandstation i Oskarshamns stad och en station cirka tre mil norrut från Oskarshamn vid kärnkraftsverket i Simpevarp.

Vi har också RIB-brandmän (räddningsman i beredskap) i Oskarshamns stad och Kristdala. I nuläget är det cirka 40 deltidsanställda. De har beredskap i hemmet eller på sitt jobb och ska vid larm snabbt kunna ta sig in till brandstationen för att tjänstgöra. Varje station består av fyra grupper med brandmän och en styrkeledare i varje grupp. De har beredskap en vecka per månad.

Brandvärn finns i Bockara. Det är frivilliga brandmän utan beredskap, som rycker ut på larm i närområdet och kan även användas på större larm i kommunen.

Om det skulle hända något hos dig så finns det under Hem och fritid tips på hur just du kan förhindra olyckan eller hjälpa räddningstjänsten innan vi kommer fram till en olycka.

På stationen i Oskarshamns stad finns en dagtidsorganisation som jobbar med samhällsplanering, ansvarar för sotningsärenden, tillsyn av brandskydd och utfärdar tillstånd för brandfarliga och explosiva varor. Om du har ett sådant ärende finns blanketter att ladda ner från webbplatsen.

Kontakta oss
Räddningstjänsten
Tfn: 0491-880 00
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Formaregatan 6
572 35 Oskarshamn

Vid en akut olycka – ring 112

Informationsnummer om allvarliga olyckor – ring 113 13

Eldningsförbud 0491-880 00