Etablera företag

Vi har en vision om ett näringsliv som växer. Vi hjälper därför gärna till och visar vilka möjligheter som en etablering i vår kommun kan betyda. Det senaste året har flera företag valt att etablera sig i Oskarshamn, vilket vi är väldigt stolta över!

Välkommen att höra av dig med en intresseanmälan eller om du har frågor. Vi hjälper gärna till med att hitta mark och lokaler och kan också hjälpa till med frågor som rör arbetskraft, tillstånd av olika slag och andra frågor som kommer upp i och med en etablering.

Vår målsättning är att det ska vara enkelt att starta och driva företag i Oskarshamn.

Välkommen att kontakta oss!

Attraktiva Oskarshamn

Attraktiva Oskarshamn arbetar för att göra Oskarshamn till en inbjudande plats att bo och verka inom. Man verkar inom besöksnäringen, handeln och levene för att initiera och skapa tillväxt, utveckling och attraktivitet i kommunen. Genom analys och omvärldsbevakning arbetar Attraktiva för att lokalt, regionalt och nationellt kommunicera och marknadsföra platsens strykor och möjligheter. 

Verksamheten grundas på ett samförstånd och gemensamt åtagande mellan kommun och näringsliv. Det yttrar sig genom att parterna samverkar på olika nivåer.

Om du i din verksamhet arrangerar ett evenemang så är du välkommen att informera om det i evenemangskalendern. Det inskickade arrangemangen granskas och godkäns av Attraktiva och läggs sedan ut för allmänheten. 

Handel Oskarshamn

Handel Oskarshamn arbetar med att utveckla handeln i Oskarshamn för att besökare ska få ett rikare shopping- och restaurangutbud och för att bevara en levande handel i staden. Oskarshamn ska kunna erbjuda trevliga shopping-, mat, hotell- och skönhetsupplevelser både i centrum och på externa handelsområden. Arbetet bedrivs i samverkan med Attraktiva Oskarshamn.