Vi vill träffa dig!

Vill du ha besök på ditt företag av tjänstemän och politiker från Oskarshamns kommun? Vi hälsar gärna på i din verksamhet!

Vi tycker det är viktigt att tjänstemän och politiker i kommunen känner till de företag som är etablerade i Oskarshamn, och vilka behov de har. Att det finns en förståelse och en relation kommun och företag emellan. Vi arbetar kontinuerligt för att bli bättre på detta!

100 företagsbesök

Under 2021 gjorde vi en stor satsning med att besöka företag i kampanjen 100 företagsbesök. 

Under våra besök har vi pratat infrastruktur, satsningar, upphandling, skyltning ch bygglovsfrågor. Vi har fått med oss frågor hem som vi tagit i direkt, till exempel dikesröjningar och frågor om pågående ärenden. Men några frågor är sådant som vi behöver förankra och jobba lite mer med. Dem har vi fördelat ut till ansvariga personer för att jobba med. De handlar om samverkan, service och bemötande, stöd, dialog, upphandling och allmänna frågor som rör företagsklimatet. Jätteviktiga medskick till vårt förbättringsarbete.

Vi är väldigt glada över och tacksamma för det fina mottagande som vi har fått av alla företag och har fått bekräftat hur viktiga vårt ständigt pågående fokus på företagsbesök och dialog med företagen är.

Under besöken passade vi också på att ställa frågor till er företagare. Här kan du ta del av det vi har fått in. 

Beskriv det ideala företagsklimatet

Här är några svar vi fått:

 • När vi känner att vägen in till kommunen känns enkel och okomplicerad. Att bemötandet håller hög och god service, trots att besked och beslut kan gå företaget emot. En snabbfotad kommunorganisation som besöker och peppar oss. Att kommunen är klar över vad det är som genererar skattekraft och välfärd.
 • Där det är enkelt att driva affärsverksamhet och med bättre förutsättningar i Oskarshamn än i övriga kommuner. Man känner stöd för företagande från politiken, där kommunens organisationer stöttar med affärsutveckling, näringslivsefterfrågad kompetensförsörjning och arbetskraftsförsörjning.
 • Att det finns kunniga och tillgängliga tjänstepersoner i kommunen som kan stödja oss företagare och svara på frågor. Som liten entreprenör kan man inte ha kunskap om allt.
 • Många företag och att vi känner till varandra.
 • Tillgång till lokaler och mark när vi vill växa.
 • Att det finns tillgång till kompetens inom affärsutveckling och vägledning och lotsning till olika stödformer. Som ensamföretagare finns inte alltid möjligheten eller tiden att jobba med verksamhetsutveckling i företaget.
 • En kommun där man vill bo, jobba och handla i. Att det finns en förståelse för oss som driver företag.
 • Företagen och kommunen ska ha en gemensam förståelse för varandra och samsyn.
 • Väl fungerande nätverk som skapar samverkansmöjligheter mellan företag inom sitt område.
 • En snabbfotad kommun som är lyhörd för företagens behov och önskemål. Det gynnar kommunens medborgare samt många inpendlare.
 • Att känna att det är nära till kommunikation och dialog med kommunen.

Vad är bra idag?

Här är några svar vi fått:

 • För oss är samverkan mellan företagen i Oskarshamn jätteviktig. Vi känner varandra och hjälps åt.
 • Vi är aktiva i olika nätverk. Har bara positivt utbyte med kommunen.
 • 100 procent nöjd med bemötande, tillsyn och vägledning.
 • Alltid bra service i kontakter med kommunen.
  Får svar och bra stöd.
 • Det finns en framåtanda och villighet till utveckling. Det är roligt att vara företagare i Oskarshamns kommun.
 • Idag mycket mer fokus på oss företagare och att det faktiskt är ʺviʺ som genererar välfärden.
 • Kommunen möter upp de stora viktiga företagens behov ... och de stora företagens utveckling påverkar oss positivt!
 • Har fått mycket hjälp av Atrinova när vi startade. Bra att ha kontakter på kommunen när det behövs och att man behåller kontakten.
 • Vi har tidigare tagit emot elever från Oscarsgymnasiet. Det är så klart viktigt att fylla på med kompetens.
 • Uppskattar stöd kring anpassning av verksamhet kopplat till Corona och har dragit nytta av insatser, t ex Fikautmaning och Take-away-jakt.
 • Vi har kommunen är kund. Det är viktigt för oss!

Företagen värderar företagsklimatet

Hur upplever du företagsklimatet i dag? Värdera på en skala 1–10.

Följande svar har vi fått:

 • 4 procent har svarat 2.
 • 3 procent har svarat 4.
 • 14 procent har svarat 6.
 • 43 procent har svarat 7.
 • 29 procent har svarat 8.
 • 7 procent har svarat 10.

Vad kan bli bättre?

Här är några svar vi fått:

 • Att vi handlare samarbetar och gör fler gemensamma satsningar. Gemensamma bonussystem för handlare i stan?
 • Kanske jobba ännu bättre och snabbare med bygglov? Det är något som jag hör att en del har synpunkter på. Men det är klart att det är de som klagar som hörs.
 • Vi önskar att kommunen blir ännu mer lyhörda på företagarna.
 • Taxor och avgifter när det gäller tillsyn behöver bli mer transparenta.
 • Att man som företagare också ser tydligt synliga bevis i ʺbudgetsatsningarʺ på näringslivet. Vi står för stor del av skatteunderlaget.
 • Att ni ännu tydligare lyfter vikten av allt företagsslit som vi företagare lägger ner, till nytta för oss – det enskilda bolaget och för hela kommunen.
 • Vi hade önskat en ʺkontaktperson” på kommunen.
 • Kommunen kan bli tydligare på att visa upp vilken kompetens som finns att tillgå.
 • Önskar information angående vilka stöd och bidrag som kan sökas och hur det fungerar.
 • Ser gärna att kommunens ʺnäringslivsfolkʺ är mer ute och de många små företagen också.
 • Vårt företag vill ha mer riktig enskild näringslivskontakt än jippon och föreläsningar.
 • Vi har då och då lediga lokaler. Där hade det varit bra att få hjälp att hitta hyresgäster.
 • Ännu lättare att svara på upphandlingar.
 • Vore bra med nätverk för enskilda företagare.
 • Fiber måste finnas även på landsbygden för att det ska vara attraktivt att etablera sig och bosätta sig i kommunen.
 • Verksamhetsmarken full av nya företag?
 • Bättre infrastruktur! Bättre påfarter på E22.
Kontakta oss
Johanna Wihl
Näringslivschef
Tfn: 0491-880 00