Hjälpmedel

Behov av hjälpmedel

Tekniska hjälpmedel kan underlätta och göra det möjligt för dej att självständigt utföra aktiviteter i vardagen.

Kommunens Rehabenhet gör hembesök för att individuellt bedöma eventuella behov av hjälpmedel. Vid behov kan du få låna exempelvis förflyttningshjälpmedel, hygienhjälpmedel mm.

Vissa hjälpmedel är egenvårdsprodukter och tillhandahålls inte av kommunen som exempelvis griptång och speciellt utformade husgeråd. För egenvårdsprodukter hänvisas till öppna marknaden. 

Hembesöksavgift tas ut. Hjälpmedel lånas ut kostnadsfritt. Du kan läsa mer om våra avgifter under Mer information.

När behovet upphör ska hjälpmedlet återlämnas väl rengjort.

För frågor rörande hjälpmedel, ring Rehabenheten.

Reparation av hjälpmedel

När hjälpmedel går sönder, ring Rehabenheten.

Hjälpmedelsreparationer är kostnadsfria.

Återlämna hjälpmedel

Om behovet av hjälpmedel upphör ska det återlämnas till Rehabenheten. Hjälpmedel som återlämnas ska vara väl rengjorda.
Hjälpmedel kan återlämnas till kommunens hjälpmedelsförråd, Hantverksgatan 66, helgfri måndag-fredag klockan 07.30–16.00.
Återlämningen kan ske denna tid även om hjälpmedelsförrådet tillfälligt är obemannat.

Vardagar klockan 16.00-19.00 samt helger fram till kl.19.00 kan man återlämna hjälpmedel på gruppboendet Hantverksgatan 17 (fd HotellEtt).

Skrymmande hjälpmedel exempelvis vårdsäng och golvlyft hämtas utan avgift.
Övriga hjälpmedel kan hämtas mot en avgift. Du kan läsa mer om våra avgifter under Mer Information.

För frågor rörande återlämning av förskrivna hjälpmedel, ring Rehabenheten.

Tillfällig hyra av hjälpmedel - Turistlån

I mån av tillgång kan du hyra hjälpmedel s k turistlån, om du är;

 • folkbokförd i annan kommun och har en funktionsnedsättning
 • folkbokförd i Oskarshamn kommun och har en funktionsnedsättning samt har behov av hjälpmedel i exempelvis fritidshus

Beroende på vilket hjälpmedel du behöver är det antingen kommunen eller Kommunal Hjälpmedel Samverkan (KHS) som hyr ut hjälpmedel. För de hjälpmedel som ej finns i lager hänvisas till öppna marknaden. Låntagaren ansvarar själv för att hjälpmedlet används på rätt sätt.

Kommunen tillhandahåller

 • Toalettförhöjning
 • Duschstol
 • Förhöjningsklotsar
 • Portabla rullstolsramper
 • Rollator
 • Transportrullstol

Du blir debiterad per påbörjad kalendermånad. Betalning sker mot faktura.

Du hämtar eller lämnar hjälpmedlet vid kommunens hjälpmedelsförråd, helgfri måndag-fredag efter överenskommelse.

Vid frågor rörande turistlån hos kommunen, ring Rehabenheten.

KHS tillhandahåller

 • Rullstol
 • Personlyft
 • Hygienstol på hjul
 • Vårdsäng

Besöksadress och telefon

Timmergatan 2 | 593 62 Västervik

Avgift för hyra av hjälpmedel och transport av hjälpmedel tas ut.

KHS nås via Kalmar kommuns kontaktcenter, 0480–45 00 00.

Fritidshjälpmedel i Kalmar län

Fritidshjälpmedel kan du låna av Landstinget i Kalmar län. Läs mer om Fritidshjälpmedel under Mer information.

Kontakta oss

Rehabenheten
Tfn: 0491-76 48 01
Besöksadress:
Hantverksgatan 66
572 57 Oskarshamn

Rehabenheten har telefontid helgfri måndag-fredag kl.08.00-09.00. Övrig tid kan meddelande lämnas och Rehabenheten kontaktar dej nästkommande vardag.

Hjälpmedelsförrådet har öppet helgfri måndag-fredag kl.07.30-16.00. 

Hjälpmedelförrådet är ibland obemannat. 

Enhetschef Rehabilitering och habilitering
Henrik Augestrand
Tfn: 0491-880 00