Hjälpmedel

En person går med rollator i stadsparken i Oskarshamn. Det är höst.

Behov av hjälpmedel

Tekniska hjälpmedel kan underlätta och göra det möjligt för dig att självständigt utföra aktiviteter i vardagen.

Kommunens rehabenhet gör hembesök för att individuellt bedöma eventuella behov av hjälpmedel. Vid behov kan du få låna exempelvis förflyttningshjälpmedel, hygienhjälpmedel med mera.

Vissa hjälpmedel är egenvårdsprodukter och tillhandahålls inte av kommunen som exempelvis griptång och speciellt utformade husgeråd. För egenvårdsprodukter hänvisas till öppna marknaden. 

Avgift för hembesök och utprovning av hjälpmedel i hemmet tas ut. I de fall förskrivning av rollator blir aktuellt tillkommer en engångsavgift. Du kan läsa mer om våra avgifter under Mer information. Utprovning av hjälpmedel kan också ske vid hjälpmedelsförrådet. Även då tas en utprovningsavgift ut.

När behovet upphör ska hjälpmedlet återlämnas väl rengjort.

Reparation av hjälpmedel

Om ditt hjälpmedel går sönder kontakta oss på rehabenheten. Hjälpmedelsreparationer är kostnadsfria.

Återlämna hjälpmedel

Om behovet av hjälpmedel upphör ska det återlämnas till rehabenheten. Hjälpmedel som återlämnas ska vara väl rengjorda. 

Tillfällig hyra av hjälpmedel – Turistlån

I mån av tillgång kan du hyra hjälpmedel, så kallat turistlån, om du är:

 • folkbokförd i annan kommun och har en funktionsnedsättning
 • folkbokförd i Oskarshamn kommun och har en funktionsnedsättning samt har behov av hjälpmedel i exempelvis fritidshus

Beroende på vilket hjälpmedel du behöver är det antingen kommunen eller Kommunal hjälpmedelssamverkan i Kalmar län (KHS) som hyr ut hjälpmedel. För de hjälpmedel som inte finns i lager hänvisas till öppna marknaden. Låntagaren ansvarar själv för att hjälpmedlet används på rätt sätt.

Kommunen tillhandahåller

 • Toalettförhöjning
 • Duschstol
 • Förhöjningsklotsar
 • Portabla rullstolsramper
 • Rollator
 • Transportrullstol

Du blir debiterad per påbörjad kalendermånad. Betalning sker mot faktura.

Du hämtar eller lämnar hjälpmedlet vid kommunens hjälpmedelsförråd, helgfri måndag–fredag efter överenskommelse.

Vid frågor rörande turistlån hos kommunen, ring rehabenheten.

Kommunal hjälpmedelssamverkan i Kalmar län (KHS) tillhandahåller

 • Rullstol
 • Personlyft
 • Hygienstol på hjul
 • Vårdsäng

Besöksadress och telefon

Timmergatan 2 | 593 62 Västervik

KHS nås via Kalmar kommuns kontaktcenter, 0480-45 00 00.

Avgift för hyra av hjälpmedel och transport av hjälpmedel tas ut.

Fritidshjälpmedel i Kalmar län

Fritidshjälpmedel kan du låna av Region Kalmar län. Läs mer om Fritidshjälpmedel under Mer information.

Kontakt
Rehabenheten
Telefon: 0491-880 00
Besöksadress:
Hantverksgatan 66
572 57 Oskarshamn

Du kan också kontakta rehabenheten via e-tjänst när det passar dig.

Enhetschef Rehabilitering och habilitering
Henrik Augestrand
Telefon: 0491-880 00