Vaccination

Alla elever erbjuds vaccinationer inom det svenska vaccinationsprogrammet genom skolhälsovården.

Innan ett barn vaccineras måste vårdnadshavarna informeras och ge ett gemensamt samtycke.

Årskurs 2: (ålder 6-8 år) Vaccination mot: Mässling, påssjuka och röda hund

Årskurs 5: (10-12 år) Vaccination mot: HPV (gäller endast flickor)

Årskurs 8: (ålder 14-16 år) Vaccination mot: Difteri, stelkramp, kikhosta (gäller barn födda 2002 eller senare)

 

Vill du veta mer om vaccinationer, så finns ytterligare information på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Kontakta oss

Bildningsförvaltningen
Tfn: 0491-880 00
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn
Birgitta Torstensson
Verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats, Skolläkare
Tfn: 0491-880 00