Vaccination

Alla elever erbjuds vaccinationer inom det svenska vaccinationsprogrammet genom skolhälsovården.

Innan ett barn vaccineras måste vårdnadshavarna informeras och ge ett gemensamt samtycke.

Årskurs 2 - Vaccination mot: Mässling, påssjuka och röda hund

Årskurs 5 Vaccination mot: HPV

Årskurs 8 - Vaccination mot: Difteri, stelkramp, kikhosta

Vill du veta mer om vaccinationer, så finns ytterligare information på Folkhälsomyndighetens webbplats.