Jobba hos oss

Välkommen att vara med och bygga samhället och göra det goda livet möjligt för Oskarshamns kommuns invånare! Oskarshamn har ett urstarkt näringsliv med energifokus, en fantastisk kust och inland och ett rikt kultur- och fritidsliv.

Hos oss på Oskarshamns kommun får du möjlighet att utvecklas i din yrkesroll. Vi vill att våra medarbetare drivs av engagemang, respekt, samarbetsförmåga och en helhetssyn. Oskarshamns kommun arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald i arbetslivet. Vi vill tillvara ta de kvaliteter som en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald kan tillföra verksamheten.

Vi vill gärna att du blir en av oss!   

Som kommunens största arbetsgivare har vi ett ständigt behov av att rekrytera kompetenta, engagerade och delaktiga medarbetare.

De närmaste fem åren behöver kommunen rekrytera minst 300 nya medarbetare. Bland annat lärare, förskollärare, ingenjörer, sjuksköterskor, undersköterskor och enhetschefer.

Oavsett vilka arbetsuppgifter vi har är vi en viktig del av helheten i kommunen. Vi engagerar oss i våra arbetsuppgifter och de människor vi möter i vårt arbete.

Här finns bra avtalade förmåner med möjlighet till fler semesterdagar, flextidsavtal, tjänstepension och friskvård som du kan ta ut i tid eller pengar.

Vår värdegrund

Oskarshamns kommun är en stor arbetsgivare med många utvecklingsmöjligheter. Verksamheten präglas av öppenhet, professionalism, kompetens och en positiv människosyn. Oavsett vilka arbetsuppgifter vi har är vi en viktig del av helheten i kommunen. Vi engagerar oss i våra arbetsuppgifter och de människor vi möter i vårt arbete. Vi gör skillnad! 

Att vara medarbetare i Oskarshamns kommun innebär att vi alla deltar med vårt engagemang, vår kompetens och vår delaktighet. Vi …

… har en helhetssyn

Oavsett vilka arbetsuppgifter vi har är vi en viktig del av helheten i kommunen. På politikernas uppdrag arbetar vi tillsammans för invånarnas bästa och bidrar till att verksamhetens mål uppnås.

… visar respekt

Vi respekterar varandra oavsett arbetsuppgift, personlighet eller bakgrund. Vi tar tillvara varandras kompetenser och olikheter. Samarbete är en självklarhet. Vi är goda förebilder; modiga, lyhörda, hjälpsamma och har ett gott bemötande i kontakterna med kolleger och kommunens invånare. Ledorden är respekt, öppenhet, tydlighet och tillit.

… är aktiva och engagerade

Vi som arbetar i Oskarshamns kommun vill fortsätta utveckla vår kompetens. Vi engagerar oss i våra arbetsuppgifter och de människor vi möter i vårt arbete. Vi tycker om att få och ta ansvar. Vi tar aktiv del i våra verksamheters kvalitet och utveckling.

En del är chefer också

Utöver medarbetaruppdraget tar vi som chefer extra ansvar för verksamhetens innehåll, kvalitet, medarbetarnas prestationer och för hur invånarna upplever vår service. Vi skapar förutsättningar som ger medarbetarna goda möjligheter till delaktighet och personlig utveckling. Vi beskriver tydligt verksamhetens mål samt medarbetarnas uppdrag och ansvar. Vi är goda förebilder som främjar arbetsglädje, öppenhet och kreativitet i hela organisationen.