Jobba hos oss

Vi vill gärna att du blir en av oss!   

Som kommunens största arbetsgivare har vi ett ständigt behov av att rekrytera kompetenta, engagerade och delaktiga medarbetare.

De närmaste fem åren behöver kommunen rekrytera minst 300 nya medarbetare. Bland annat lärare, förskollärare, ingenjörer, brandmän, sjuksköterskor och undersköterskor.

Oavsett vilka arbetsuppgifter vi har är vi en viktig del av helheten i kommunen. Vi engagerar oss i våra arbetsuppgifter och de människor vi möter i vårt arbete.

Här finns bra avtalade förmåner med möjlighet till fler semesterdagar, flextidsavtal, tjänstepension och friskvård som du kan ta ut i tid eller pengar.