Dejegårdens förskola

Välkommen till vår förskola som ligger placerad i ett hyreshus där det också bor många äldre vilket ger oss fördelen att låta barn och äldre träffas på ett naturlig sätt i vardagen.

Förskolan består av tre avdelningar. Kattfoten har barn i ålder 1–2 år, Mandelblomman har 1–3 år och Gullvivan har 3–5 år.

Plan mot diskriminering, mobbning, trakasserier och kränkande behandling

Planen innehåller en beskrivning av Dejegårdens arbete för att främja barnens lika rätt och åtgärder för att förebygga diskriminering, trakasserier, kränkning och mobbning, en så kallad likabehandlingsplan.