Natt-, kväll- och helgomsorg

Sidensvansen Hus A, Nattsländan

Sidensvansens förskola Hus A, Nattsländan

Nattsländan hittar ni på Sidensvansens förskola i centrala Oskarshamn. Här finns närhet till stadsparken och temalekplatsen. Kulturhus, bibliotek, hamn och grönområde finns inom gångavstånd.

Här erbjuds kväll, natt- och helgomsorg för barn och elever från 1 år till årskurs 3, från hela Oskarshamns kommun.

Verksamheten är öppen vardagar mellan kl.18.00 - 07.00 och alla helger.

På vår förskola har vi tillsammans tagit ställning för en idé som bär vår förskolas pedagogiska innehåll, dessa värden är:

  • Tillit:  Tillit till att barn och kollegor är kompetenta och kan.
  • Delaktighet: Vi utgår från barnens  nyfikenhet och intresse i förskolans utbildning.
  • Nyfikenhet: Vi är medforskande och nyfikna pedagoger som ställer utmanande frågor och är närvarande. Vi vill väcka barnens nyfikenhet till utforskande och lärande.
  • Glädje: Barn och pedagoger är en del av ett sammanhang, där det råder ett positivt klimat. Alla ska bli sedda och hörda. Det ska vara roligt och lustfyllt att vara på vår förskola.

Bildningsförvaltningens vision ”Ett gott liv” ligger som grund för vårt arbete, där fokus ligger på att ta tillvara allas lust att lära. Förskolan använder plattformen Unikum  för att göra vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning.

Plan mot diskriminering, mobbning, trakasserier och kränkande behandling

Planen innehåller en beskrivning av Nattsländans arbete för att främja barnens lika rätt och åtgärder för att förebygga diskriminering, trakasserier, kränkning och mobbning, en så kallad likabehandlingsplan.