Norrtorns förskola

Välkommen till vår förskola

Norrtorns förskola ligger i ett naturskönt område i Oskarshamns norra del och är omgiven av en naturtomt.

Vårt läge ger oss gångavstånd till både skog och centrum med tillgång till biblioteket, stadsparken och temalekplatsen.

Förskolan består av fem åldersindelade avdelningar som heter Gul, Lila, Blå, Röd och Grön.

Vi på förskolan arbetar för att ge barnen förutsättningar för lärande och kunskaper inför framtiden. För oss är barnens trygghet, delaktighet och inflytande viktigt.
Alla avdelningar arbetar i olika projekt som utgår från vad barnen är intresserade av. 

Bildningsförvaltningens vision ”Ett gott liv” ligger som grund för vårt arbete, där fokus ligger på att ta tillvara allas lust att lära. Förskolan använder plattformen Unikum  för att göra vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning.

Plan mot diskriminering, mobbning, trakasserier och kränkande behandling

Planen innehåller en beskrivning av Norrtorns arbete för att främja barnens lika rätt och åtgärder för att förebygga diskriminering, trakasserier, kränkning och mobbning.