Sjukdom i förskolan

När är barnet så sjukt att det ska stanna hemma?

Det är barnets behov som är avgörande för om barnet ska vara hemma. Ett sjukt och hängigt barn bör få ha lugn och ro. I en barngrupp är det ofta stimmigt och många barn konkurrerar om personalen. Barnets allmäntillstånd, det vill säga hur barnet äter, sover och orkar delta i gruppverksamhet, är i regel avgörande för om barnet kan vistas i förskolan. Många gånger kan ett barn vara aktivt hemma, men orkar inte vara med i barngruppen. Barnet ska orka delta i de vardagliga aktiviteterna inom- och utomhus för att vara på förskolan.

Se rekommendationer på 1177 Vårdguidens smittguide kan du läsa om olika infektioner.

Hur länge ska ett barn med feber vara hemma?

Låt ditt barn få minst en feberfri dag hemma innan det återgår till barngruppen. Det är dock allmäntillståndet som avgör om barnet kan vara på förskolan.

Socialstyrelsen rekommenderar att barnet ska vara feberfri ett dygn innan det kommer tillbaka till verksamheten.

Hur länge ska ett barn med magsjuka vara hemma?

Vid magsjuka kan barn gå tillbaka till verksamheten när de har ätit normalt och inte har haft vattentunn diarré eller kräkts på två dygn.

Smittsamheten vid magsjuka är i allmänhet stor. Vanlig magsjuka kan komma snabbt och går oftast över inom ett par dagar.

Vid förälders eller syskons sjukdom

Vid förälders och syskons sjukdom får barnet vara i verksamheten under de första 30 dagarna gäller även vid graviditetspenning. Vid sjukskrivning längre än 30 dagar ska rektor kontaktas