Elevinformation

På de här sidorna finns information som riktar sig till dig som är elev på skolan.  Det är information om alltifrån individuella val och APL till SYV, skolbiblioteket, matsedeln och Läsår och lov.

Välkomna till skolstart HT22

Årskurs 1 börjar måndagen 22 augusti

Elever på nationellt program börjar klockan 08.30 med upprop klassvis i klassrum enligt lista som finns uppsatt på skolan. Med undantag för samhällsvetenskapliga programmets tre klasser som har upprop i aulan. 

Elever på Introduktionsprogram (IM) börjar klockan 09.00 med upprop i aulan.

Årskurs 2 och 3 börjar tisdagen den 23 augusti

Elever börjar klockan 08.25 med mentorstid till klockan 09.25 och sedan enligt schema till klockan 11.30.

För att hitta till exempel information om hur man får affischera, om klassråd, hittegods och uppsamlingsprov finns  A-Ö för elever. Du behöver vara inloggad på ditt edu-konto för att kunna läsa dokumentet.