Elevinformation

Här finns information som riktar sig till dig som är elev på skolan. Bland annat förändringar och restriktioner som syftar till att minska smittspridningen av Covid-19. Men också information om alltifrån individuella val och APL till SYV, skolbiblioteket, matsedeln och Läsår och lov.

Läs Välkommen till Oscarsgymnasiet 2020/2021  -  A-Ö för elever
Du behöver vara inloggad på ditt edu-konto.

Distansstudier fortsätter

Det blir några veckor till med rullande schema för distansstudier, till och med 23 april kommer en årskurs vara på plats och två studera på distans. Åk18 är på skolan den här veckan, nästa vecka är det påsklov, vecka 15 är åk19 i skolan och vecka 16 åk20. 

Den nationella rekommendationen om distans-, fjärr- och närundervisning upphör efter den 1 april. Beslutet att ändå fortsätta som tidigare har tagits på rekommendation av smittskyddsläkaren i Kalmar län för att minska smittspridningstakten.

Gymnasiesärskolan och Introduktionsprogrammen omfattas inte av beslutet.

Tänk på at fortsatt beställa mat enligt samma rutiner som tidigare för de dagar ni inte har platsförlagd undervisning.  Gå in på Mina sidor och sök på lunch.

Råd och tips när man studerar på distans

Information till elever om förebyggande åtgärder på Oscarsgymnasiet för att motverka smittspridning av Covid-19 (uppdaterad 2020-11-12)

För att i minska smittspridningen av Covid-19 behöver vi alla hjälpas åt. Vi möblerar om i klassrummen och det finns handsprit utanför korridorerna, bland annat. Men det finns mer vi alla kan göra. Var rädd om dig och om andra.

 • Använd skolans in- och utgångar i korridorsändarna och använd entréerna närmast skåp och de klassrum där ni har undervisning.
 • Håll högertrafik i skolan.
 • Öka avståndet mellan er i klassrum, matsal, café och andra utrymmen om det är möjligt.
 • Undvik i möjligaste mån större samlingar. Det kan gälla i korridorer, matsalen, entréer, aula, vid skåpen och andra gemensamma utrymmen.
 • Om möjligt vistas utomhus på raster och vid förflyttning mellan lektionssalar, till matsalen, till idrotten etc.
 • För att minska köbildning i korridorerna går ni i lektionssalarna som hålls öppna under skoldagen.
 • Försök att hålla er i närheten av skåp och de klassrum där ni har undervisning. Undvik att cirkulera på skolan i onödan.
 • Ät i matsalen på anvisade lunchtider. Håll avstånd i kön och sprid ut er inne i matsalen.
 • Cykla eller gå gärna till skolan om du har möjlighet, istället för att åka kommunala färdmedel.
 • Undvik aktiviteter som inkluderar närkontakt.
 • Sittplatser enligt placeringslista i klassrummet för att begränsa antalet personer du har närkontakt med.
 • Tvätta ofta händerna med tvål och vatten och använd handsprit i de fall du inte kan tvätta händerna.
 • Vistas inte i skolan mer än nödvändigt och lämna skolan så fort som möjligt efter sista lektionen.
 • Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du låta bli att träffa andra människor och stanna hemma från skolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Gå in på webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller för provtagning för covid-19 om symtomen inte går över på ett dygn.
 • Om du träffat någon som har covid-19 och du får symtom ska du isolera dig och gå in på webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller för provtagning för covid-19 om symtomen inte går över på ett dygn.
 • Medan du väntar på provsvar ska du bete dig som om du har covid-19, alltså stanna hemma och undvika nära kontakter, i den mån det går, samt vara noga med hygienen.
 • Om du träffat någon som har covid-19 och du inte har symtom ska du ändå tänka på att du kan vara smittad. Var uppmärksam på om du får några symtom under inkubationstiden (2-14 dagar, vanligast 5 dagar).Du bör undvika nära kontakt med andra människor under inkubationstiden.
 • När någon hemma är sjuk i konstaterad covid-19 ska du som elev, även om du är frisk, stanna hemma. Var då uppmärksam på symtom på covid-19, om de uppstår ska du gå in på webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller för provtagning. Detta gäller från datumet personen konstaterades sjuk i covid-19 och sju dagar framåt. På den femte dagen rekommenderar Folkhälsomyndigheten att symtomfria i hushållet testas för covid-19.
 • Alla behöver hjälpas åt!