Körkortsstipendium

Vanliga frågor om körkortsstipendiet

Vad omfattar stipendiet?

 • Körlektioner
 • Teorilektioner
 • Riskutbildning för B-körkort

Vad omfattar stipendiet inte?

 • Pengar
 • Introduktionsutbildning
 • Avgifter för kör- och teoriprov

När kommer körkortsstipendiet att finnas?

Från läsårsstart augusti 2022 till och med sista december 2024.

Vad krävs för att få del av stipendiet?

 • Vara elev på Oscarsgymnasiet
 • Elever kan söka tidigast den termin de fyller 17 år
 • Elever kan endast beviljas stipendium en gång, men kan söka flera gånger
 • Under läsåret 2022/2023 kan elever i årskurs 1 och 2 söka
 • Elever på Fordons- och transportprogrammet kan inte söka, de får körkort genom sin utbildning. 
 • Elever på ett nationellt program ska vara godkända i 85 procent av avslutade kurser och ha haft så hög närvaro under läsåret att studiebidrag från CSN betalas ut. 
 • Elever på ett introduktionsprogram ska visa goda studieresultat och ha haft så hög närvara under läsåret att studiebidrag från CSN betalas ut.
 • Om elev inte har avslutade kurser eller 85 procent godkända avslutade kurser så görs en individuell bedömning om eleven förväntas nå 85 procent godkänt i påbörjade med oavslutade kurspoäng

Vem beslutar vilka elever som ska tilldelas körkortsstipendium?

Gymnasieskolans verksamhetschef, tillsammans med en stipendiekommitté.

Hur söker man?

 • Kan göras mellan 1-19 februari 2023
 • Sedan varje termin fram till och med hösten 2024
 • Logga in på https://minasidor.oskarshamn.se/stipendieansokan_korkort Observera att e-legitimation behövs!
 • För elev under 18 år ansöker vårdnadshavare
 • Elev som redan är inskriven på trafikskola kan också söka

Trafikskolor att välja på

 • Oskarshamns Trafikskola
 • TK.s trafikskola

När får man veta om man får stipendiet?

 • Svar kommer under mars 2023
 • Då ska eleven ta kontakt med trafikskolan

Behövs körkortstillstånd och introduktionsutbildning?

Har du fler frågor?

Mejla till bildningskontoret@oskarshamn.se så hjälper vi dig.