Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledningen (SYV) ska fungera som ett stöd för eleven under hela skolgången - från grundskolan, till gymnasiet och vuxenutbildningen. En studie- och yrkesvägledare hjälper dig kunna göra val som passar dig både inför gymnasiet och under din gymnasietid, de kan även vara ett bollplank för tankar och idéer kring studie- och yrkesval och på så sätt hjälpa dig att nå ditt mål. 

För att underlätta grundskoleelevernas val till gymnasiet anordnar Oscarsgymnasiet varje år besök på de olika skolorna för elever i årskurs 8. I årskurs 9 bjuds elever in till skolan för att besöka de olika programmen. Varje år hålls dessutom öppet hus då alla intresserade är välkomna att besöka oss. För att läsa mer om hur man söker till Oscarsgymnasiet gå in via länken här.

Till dig som är förälder

Du som förälder är alltid välkommen att kontakta en studie- och yrkesvägledare på ditt barns skola vid frågor om ditt barns studie- och yrkesval. 

Uppföljningsansvar

Har ditt barn hoppat av skolan och behöver hjälp? Vi erbjuder ungdomar under 20 år som inte går i skolan samtal om studier och framtidsplanering på Arbetsmarknadsenheten. Kommunen har ett uppföljningsansvar för ungdomar som är mellan 16 och 19 år oavsett om de går i gymnasieskola eller inte. Det kallas kommunalt aktivitetsansvar (KAA).

Kontakt
Studie- och yrkesvägledare Oscarsgymnasiet
Anders Håkansson
Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0491-880 00

Program: Komvux, Lärvux, Svenska för invandrare

Eleonor Johansson
Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0491-880 00

Program: Gymnasiesärskola, Introduktionsprogrammen, VVS- och fastighetsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet

Mats Wiberg
Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0491-880 00

Program: El- och energiprogrammet, Estetiska programmet, Fordons- och transportprogrammet, Industritekniska programmet, Naturvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet

Madeléne Willinder
Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0491-880 00

Program: Barn- och fritidsprogrammet, Ekonomiprogrammet, Lärlingsprogrammen, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet

Carina Söderström
Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0491-880 00

Program: Komvux, Lärvux, Svenska för invandrare