El- och energiprogrammet

Välkommen till El- och energiprogrammet!

Vill du gå en yrkesutbildning som har både teori och praktik och praktisera på företag? Då är el- och energiprogrammet något för dig! Här blandas teoretiska genomgångar inom teknik, energi, kemi, el och maskin med praktiska moment i verkstaden där vi provkör och skruvar med maskiner och utrustning.

I utbildningen får du bland annat reparera och byta olika reservdelar och utrustning som du kommer att stöta på i ditt framtida yrke. Skolan har avancerad utrustning med exempelvis eget gaseldat kraftverk och flera datorövervakade processanläggningar. Redan från årskurs 1 ingår det att analysera mätvärden från anläggningar, processer och system. Utbildningen ger också kunskap i att bedriva service inom mekanik, elområdet samt hydrauliska och pneumatiska system. 17 veckor av utbildningen är praktik (APL) på anläggningar i industrin eller inom kommunen. Den delen av utbildningen kan oftast läggas på hemorten.

Utbildningen är skräddarsydd efter företagens behov. Hösten 2013 blev inriktningen Energiteknik TeknikCollege-certifierad. Utbildningen stöds av OKG, Södra och Oskarshamns kommun bland annat genom bidrag till utrustning inom området.

Inriktningar

Energiteknik

Efter gymnasiet

Yrkesutgång allmän operatör. Du kan få arbete direkt efter gymnasiet som produktionsoperatör eller montör i produktionsindustrier, drifttekniker på vattenverk, reningsverk eller i processindustri. Arbetsmöjligheterna är goda.

Om du vill studera vidare finns möjlighet via yrkeshögskola eller om du läser de ämnen som ger högskolebehörighet även via högskola.