Skolavslutning

Nedan finns information kring skolavslutningen för respektive grundskola för läsåret 2020-2021.

Oscarsgymnasiet skolavslutningsinformation hittar ni via denna länk

Bockaraskolan

8.10 - 13.00 i respektive klassrum.

Figeholmskolan

8.15 - 13.00 i respektive klassrum.

Fårboskolan

8.00 - 13.00 i respektive klassrum.

Kristdalaskolan

8.15 - 13.00 i respektive klassrum.

Kristinebergskolan & Träningsskolan

F-6  8.20 - 10.45 i respektive klassrum.

7-9  10.00 - 13.00 i respektive klassrum.

Träningsskolan

8.20 - 13.45 i respektive klassrum 

Norra skolan

8.00 - 11.30 i respektive klassrum.

Påskallavikskolan

8.00 - 13.00 i respektive klassrum.

Rödsleskolan & Grundsärskolan

OBS! Skolskjuts går enligt ordinarie tider för årskurs F - 6

Förskoleklass 8.20 - 11.00

1-3  8.20 - 11.00 i respektive klassrum.

4-6  8.20 - 11.00 i respektive klassrum.

7-9  8.20 - 11.00 i respektive klassrum. 

Grundsärskolan går enligt Rödsleskolans tider ovan.

Saltvikskolan

8.00 - 12.30 i respektive klassrum.

Vallhallaskolan

F-6  8.10 - 10.00 i respektive klassrum.

7-9  9.00 - 11.00 i respektive klassrum.

 

Glad sommar önskar vi er alla!