Fårboskolan

Skolan hittar i Fårbo en och en halv mil norr om Oskarshamn. I skolan går elever från årskurs 3 till årskurs 6. Skolans fritidshem med avdelningen Lammet finns även här.

Skolgården är lekvänlig med lekredskap, skog och fotbollsplan. Närheten finns till både skog och natur.

Skolan uppfördes 1949 och har sedan dess byggts till två gånger.

För att stärka kontakten mellan hem och skola används UNIKUM, ett webbaserat verktyg med information till föräldrar och elever.

Vi arbetar kontinuerligt med att stärka elevers sociala färdigheter.

Plan mot diskriminering, mobbning, trakasserier och kränkande behandling

Planen innehåller en beskrivning av Figeholmskolans och Fårboskolans arbete för att främja elevers lika rätt och ågärder för att förebygga diskriminering, trakasserier, kränkning och mobbning. Planen går under benämningen "Kompisplan" ute i verksamheten och i kontakten med föräldrar och elever och är en förenklad broschyr av planen.

Skolans fritidshem avdelning Lammet

Fritids i Fårbo öppnar kl. 06.00.