Trivselregler

För allas trivsel gäller följande regler i Oskarshamns simhall

 • Entréavgift gäller alla gäster, såväl badande som icke badande.
 • Dusch med tvål och schampo, utan badkläder är obligatorisk innan bad.
 • Endast badkläder ska användas av samtliga badande.
 • På grund av halkrisken så går vi i simhallen.
 • Rökning, alkohol och droger är inte tillåtet i byggnaden.
 • Det är nolltollerans mot all skadegörelse och stölder.
 • Samtliga barn under 10 år, och besökare under 18 år som inte kan simma, måste ha en simkunnig vuxen person (minst 18 år) med sig hela tiden. Den vuxne ansvarar för barnet och barnets säkerhet samt ska kunna hjälpa till vid ombyte med mera.
 • Personalen har rätt att be gäster som inte följer gällande regler att lämna simhallen.

Regler för icke badande

 • Icke badande ska betala entréavgift.
 • Icke badande som vistas på bassängplan ska var ombytta till shorts och t-shirt eller liknande kläder passande till badmiljö.
 • Ytterkläder är inte tillåtet på bassängplan.

Trivselregler för simskola - Covid 19

 • Förälder med barn i simskola får följa med ned och hjälpa till vid ombyte.
 • Föräldern ska sedan lämna simhallen under tiden barnet är på simskola.
 • Föräldren är välkommen in i simhallen och möta upp barnet precis innan simskolan är slut. 
 • Tänk på att bara en förälder följer med till simhallen.
 • Delta inte på simskolan om barnet har sympton (även lindriga).
 • Förälder som lämnar barnet ska vara helt utan sympton.