Ensemble, orkester och kör

Stråkorkester

Ett av de viktigaste målen med vår undervisning är samspel i orkester eller ensemble. Vi har blåsorkester, stråkorkester och pianoorkester. Spelar man i en pop- eller rockgrupp kallas det afroensemble. För sångarna har vi också sånggrupper och på vissa skolor har vi hand om skolkör.

Ensemble och kör

 • Rockgrupp/Afroensemble
 • Capella Oscaria - stråkorkester
 • Con Arco  - stråkorkester
 • Viltstråket - stråkorkester
 • Snålblåset - blåsorkester
 • Flöjtensemble
 • Flying Notes - blåsorkester
 • Oscar Symphonic Band - blåsorkester
 • Lilla oktaven – pianoorkester
 • Stora oktaven - pianoorkester
 • Sånggrupper
 • Skolkörer - Elever som går på Påskallaviksskolan, Norra skolan, Rödsleskolan, Kristinebergsskolan och Vallhallaskolan kan välja kör på schemat.
 • Länsgemensamma orkestrar tillsammans med länets musik- och kulturskolor:
  • LSO - Länsstråkorkester
  • LUBO – Läns Ungdoms Blåsorkester
  • LPO - Länspianoorkester

Projektkurser